Werken bij

Onze medewerkers geven op basis van eigen professionaliteit invulling aan de zorg, waarbij de cliënt de regie houdt. We werken vanuit de sociale benadering; niet de beperking of de ziekte van de cliënt staat centraal, maar vooral de gevolgen die de ziekte heeft op het sociale leven en het mentaal welbevinden.

Wij hebben veel expertise op het gebied van ouderenzorg. Het kan gaan om huishoudelijke hulp of zorg thuis of om volledige verzorging of verpleging en om specialistische zorg, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij dementie. Wij werken graag nauw samen met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals en ook met lokale organisaties zoals huisartsen en wijkteams. Wij vinden het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Onze kernwaarden

Onze zorgprofessionals zijn een krachtige, professionele schakel in het netwerk rondom de cliënt, ze leggen actief verbindingen en werken samen met mensen, organisaties en voorzieningen in wijken en dorpen om gezamenlijk een sterke keten rondom de cliënt te vormen. Onze medewerkers ervaren dat zij waardevol werk doen.