Onderzoek

Onderzoek

KwadrantGroep doet wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek om de kwaliteit van zorg en welzijn van kwetsbare ouderen te borgen en te verbeteren. Dit onderzoek doen we samen met universiteiten en hogescholen. Daarnaast doen onze eigen medewerkers en studenten onderzoek voor hun opleiding. KwadrantGroep heeft een eigen onderzoekscommissie die regie en overzicht heeft over het onderzoek naar zorginhoudelijke vraagstukken.

Samenwerken? Graag! 

KwadrantGroep werkt in onderzoeksprojecten met verschillende partners samen, daarnaast is er een langdurige samenwerking met twee partners:

KwadrantGroep is partner van het 
Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG). Het UNO-UMCG is het samenwerkingsverband van het UMCG en zestien ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland. KwadrantGroep neemt actief deel aan de themagroepen ‘pijn en comorbiditeit’ en ‘eerstelijns ouderenzorg’. 

KwadrantGroep participeert ook in 
FAITH Research, een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de zorg voor kwetsbare mensen vanuit de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Onderzoeken van FAITH richten zich op zorg voor en ondersteuning van ouderen, hun sociale omgeving en zorgprofessional. 

Ook is KwadrantGroep partner in de innovatiewerkplaats senioren van de Hanzehogeschool Groningen. 

Onderzoek doen bij KwadrantGroep?

Bij KwadrantGroep wordt onderzoek gedaan door medewerkers en studenten, maar we werken ook graag mee aan onderzoeken van kennisinstellingen als hogescholen en universiteiten.

De onderzoeken waar we aan meewerken moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. De onderzoekscommissie van KwadrantGroep bekijkt of het onderzoek:

 • Aansluit bij onze onderzoeksthema’s. Dat zijn:
  • Versterken persoonsgerichte zorg
  • Zelfredzaamheid en eigen regie
  • Multidomeinproblematiek en netwerkzorg
  • Zorgtechnologie
    
 • Relevant is voor de directe uitvoering van zorg in onze organisatie
 • Naar verwachting voldoende betrouwbare en bruikbare resultaten oplevert
 • Haalbaar en uitvoerbaar is
 • Voldoet aan wet- en regelgeving

Daarnaast verbinden de onderzoekers (professioneel of als student of medewerker) zich aan het geven van laagdrempelige terugkoppeling aan medewerkers en organisatie, door bijvoorbeeld een presentatie binnen KwadrantGroep, een bijdrage op de website en/of interne communicatiemiddelen (ondersteuning door de afdeling communicatie). 

Studenten en medewerkers kunnen hun onderzoek bij de onderzoekscommissie aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldformulier en deze te sturen naar onderzoekscommissie@kwadrantgroep.nl .  

Organisaties vragen we hun onderzoek aan te melden via Inschrijfformulier | KwadrantGroep

Het voorstel wordt door de onderzoekscommissie van KwadrantGroep bekeken en je krijgt binnen 5 weken een terugkoppeling.

Als je een vraag hebt, kun je een mail sturen naar: onderzoekscommissie@kwadrantgroep.nl.

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons