Pers en Media

Onze woordvoerders informeren journalisten graag over de nieuwste ontwikkelingen en andere nieuwswaardige zaken over KwadrantGroep en haar merken Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en servicepakket MeiJo. De meeste nieuws- en persberichten delen wij ook via Twitter, Facebook en LinkedIn. 

Voor persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via:

Tel: 088 512 70 06
E-mail: communicatie@kwadrantgroep.nl

Mediacontact

Contacten met de media verlopen altijd via de afdeling Communicatie van KwadrantGroep. Dit geldt onder andere voor vragen naar aanleiding van uitgegeven persberichten en naar aanleiding van de actualiteit. Net als verzoeken voor interviews met medewerkers van de KwadrantGroep en haar zorgmerken. 

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen

De privacy van onze cliënten, bewoners en medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom is het niet toegestaan om opnamen te maken in gebouwen of op terreinen van de KwadrantGroep en haar zorgbedrijven zonder dat daarvoor toestemming is gegeven. Onder opnamen verstaan we alle vormen van geluid- en/of beeldregistratie. Het is ook niet toegestaan om terreinen of gebouwen te betreden met ingeschakelde opnameapparatuur, tenzij de afdeling Communicatie hiervoor toestemming verleent.

Wilt u graag fotograferen, filmen of geluidsopnamen bij ons maken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via bovenstaande contactgegevens.

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal eisen. Houd er daarom rekening mee dat uw aanvraag:

  • niet in strijd is met de grondbeginselen en/of kerntaken van KwadrantGroep;
  • de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van zorg, onderwijs en/of bedrijfsvoering niet verstoort;
  • niet in strijd is met de privacy van patiënten en/of hun naasten, of medewerkers van KwadrantGroep;
  • niet haaks staat op de boodschap van KwadrantGroep;
  • niet ten behoeve van een commerciële instelling of commercieel doel is, waar KwadrantGroep geen relatie mee heeft of wil hebben
  • in opzet of doel niet aanstootgevend, kwetsend of discriminerend is.

Als blijkt dat bij de foto-, film- of geluidsopnamen medewerkers van de beveiliging aanwezig moeten zijn, dan worden de kosten daarvan bij de aanvrager in rekening gebracht.

Als uw verzoek is gehonoreerd, verzoeken wij u bij het verkregen product te vermelden dat de opnamen gemaakt zijn met medewerking van KwadrantGroep. Ook kan in bepaalde gevallen sprake zijn van het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.