Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

Verpleegkundige Advies Raad

De Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VAR) van KwadrantGroep is een belangrijk adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van KwadrantGroep. De VAR geeft beroepsinhoudelijk gevraagd en ongevraagd advies vanuit zorginhoud en met passie voor het vak. De VAR bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen, zij hebben via de VAR een stem in het beleid van KwadrantGroep. 

De VAR draagt bij aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg
  • Een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening
  • Een grotere betrokkenheid van zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid
  • Een kwaliteitsimpuls door het optimaal benutten van verpleegkundige en verzorgende kennis en kunde in de organisatie

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons