Kwaliteit

Kwaliteit

De zorg voor cliënten is waar het om draait bij KwadrantGroep. Het aantal kwetsbare ouderen en chronisch zieken neemt de komende jaren fors toe. De manier waarop ouderen ondersteund, verzorgd en verpleegd willen worden verandert. Het streven is dat mensen langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daar zet KwadrantGroep zich voor in.

Onze visie op zorg

Oprechte aandacht en deskundige zorg zijn de basis van ons denken en doen. Wij luisteren naar de wensen van de cliënt en sluiten zoveel mogelijk aan bij de gewoonten en het ritme van de cliënt. Wij kiezen voor een positieve benadering. Ons streven is, samen met de cliënt en diegenen die voor hem of haar belangrijk zijn, elke dag van waarde te laten zijn. 

Samen leren en verbeteren

Kwaliteit en veiligheid vormt een belangrijk fundament voor het functioneren van KwadrantGroep. Dit realiseren we door samen te werken met onze cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en andere organisaties en professionals. Samen leren en continu verbeteren is voor ons een basishouding.

Zorg is mensenwerk én maatwerk. Dit vraagt van medewerkers dat ze creatief en probleemoplossend werken, binnen de afgesproken kaders. We gaan uit van persoonlijk leiderschap, eigen initiatief en verantwoordelijkheid en geven onze medewerkers vertrouwen. De zorgprofessional kijkt samen met zijn of haar team, andere zorgverleners, cliënten en mantelzorgers wat nodig is.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 vastgesteld. Het past bij onze visie op goede cliëntenzorg en we zien het als een extra inspiratiebron bij het streven naar de beste zorg voor onze cliënten.

Personeelssamenstelling

In de bijlage 'Personeelssamenstelling KwadrantGroep' (zie bij downloads) wordt per locatie de personeelssamenstelling toegelicht. De informatie in dit document is zorgvuldig samengesteld. KwadrantGroep streeft ernaar de inhoud van dit document zo actueel en volledig mogelijk te houden. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Downloads

 

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons