Privacyverklaring

 

Privacybeleid

Bij KwadrantGroep hechten we veel waarde aan privacy. We vinden het belangrijk om de gegevens van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en websitebezoekers zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk.

Als u cliënt bij ons bent verwerken we uw persoonsgegevens. Dit gebeurt ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek en/of contactpersoon bent van een cliënt. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in bijgevoegde privacyverklaring.

Nieuwe Algemene Voorwaarden

De zorgovereenkomst is de grondslag voor onze zorgverlening. Bij deze overeenkomst horen Algemene Voorwaarden. Dit zijn schriftelijke afspraken over de rechten en plichten tussen de cliënt en ons als zorgaanbieder. Per 1 oktober gelden voor verpleging, verzorging en thuiszorg nieuwe voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. De nieuwe Algemene Voorwaarden vindt u onder Publicaties

Opslaan gegevens op de website

Als u onze website bezoekt verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Bij elk bezoek aan deze website herkent onze webserver automatisch (tijdelijke) ip-adressen. Bij een bezoek aan deze internetsite bewaren wij:

  • De gegevens die u in een contactformulier naar ons verstuurt
  • De domeinnaam van websites die u geraadpleegd heeft om op onze website te komen
  • Informatie met betrekking tot de pagina's die u op deze website geraadpleegd heeft

Deze informatie wordt gebruikt om:

  • Onze dienstverlening te verbeteren
  • De inhoud van deze website altijd te verbeteren
  • Het aantal bezoekers van deze website bij te houden

Deze informatie gebruiken we alleen intern voor managementinformatie. Uiteraard geven of verkopen we uw gegevens niet aan andere organisaties voor andere doeleinden.

  • Met de hostingpartij van onze website  is een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst hebben we onder andere het volgende vastgelegd: verantwoordelijkheden, beveiliging, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, controle en toezicht.

Cookies

Op deze internetsite gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaalbezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessiecookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of u een unieke- of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. U kunt zich hiervoor afmelden door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Meer informatie vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.kwadrantgroep.nl

Privacy-informatie voor sollicitanten

Voor de werving van sollicitanten maakt KwadrantGroep gebruik van Easycruit van Visma. Dit gebruiken we om het wervingsproces voor de werkgever te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken.

Bij het gebruik van Easycruit ontvangt de werkgever persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerkt hij in het kader van een evaluatie van hun vaardigheden en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij of zij aan de werkgever wenst te verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit via Google of Dropbox. Merk op dat kandidaten het recht hebben deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken. De werkgever is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan de werkgever worden voorgelegd via de speciale communicatiekanalen die door Easycruit ter beschikking worden gesteld. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het ontwikkelen, implementeren en aanbieden van de diensten.

Easycruit is een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Persoonsgegevens van kandidaten worden tijdens het wervingsproces in Easycruit verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Kandidaten hebben in Easycruit toegang tot hun profiel, waar zij gegevens kunnen wissen, uploaden en bewerken. Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met de werkgever om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben kandidaten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Voorwaarden gebruik van het openbare wifi-netwerk van KwadrantGroep 

Op alle locaties van KwadrantGroep (Elkander, De Friese Wouden en Palet) kunnen bewoners, bezoekers en medewerkers gratis gebruikmaken van wifi. Het wachtwoord van het Kwadrant-gast wifi-netwerk kunt u opvragen bij de receptie. Bij gebruik gaat u automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Downloads