KwadrantGroep heeft NEN 7510

In één keer met vlag en wimpel geslaagd voor het certificaat NEN 7510. NEN 7510 is een Nederlandse norm die gaat over de beveiliging van persoonsgegevens in de zorgsector.

Audits 

In november en december 2022 zijn verschillende locaties binnen KwadrantGroep ge-audit op informatieveiligheid. Zowel zorglocaties (intra-extramuraal) als de ondersteunende diensten zijn bezocht door een auditor. Van de auditor kregen we complimenten over de open sfeer, de positieve aandacht, het enthousiasme en de lerende houding van de medewerkers over informatieveiligheid. 

In december werden we voorgedragen voor het NEN 7510 certificaat. Nu hebben we hem ook echt officieel binnen. We hebben de informatieveiligheid dus goed op orde!

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 gaat over de beveiliging van persoonsgegevens in de zorgsector. De norm beschrijft welke maatregelen zorginstellingen moeten nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van cliënten en medewerkers veilig zijn en niet zomaar in verkeerde handen terechtkomen.

De norm stelt eisen aan bijvoorbeeld de toegang tot persoonsgegevens, het gebruik van wachtwoorden, de opslag van gegevens en de beveiliging van computersystemen. Ook wordt er in de norm aandacht besteed aan het bewustzijn van medewerkers van zorginstellingen, zodat zij weten hoe zij veilig met persoonsgegevens om moeten gaan.

Het naleven van NEN 7510 is verplicht voor zorginstellingen die werken met persoonsgegevens van cliënten. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de privacy van cliënten en medewerkers gewaarborgd blijft en dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden behandeld.

Bedankt!

De Stuurgroep NEN 7510 bedankt eenieder die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd.