Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring

Zorg thuis

Zorg Thuis

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg nodig heeft. Onze wijkverpleegkundigen vormen de spil in onze zorgverlening in dorpen en wijken. Onze zorgprofessionals verlenen zowel eenvoudige als technisch hoogwaardige zorg. Zij kennen de mogelijkheden in uw omgeving en zijn expert als het gaat om preventie en gezondheid.

Op basis van uw zorgbehoefte en persoonlijke omstandigheden adviseren zij over geschikte hulpmiddelen en de meest passende zorgverlening en behandeling. Wij gaan uit van uw mogelijkheden, nu en in de toekomst. Wij werken hierbij nauw samen met de mensen om u heen. Door in kleine teams te werken, kent u onze medewerkers en zij u. Wel zo prettig!

Wij bieden

Thuiszorg

Wij bieden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

 • 24/7
 • Kleine teams, dichtbij
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Elkander landingpage foto

Behandeling

De specialisten van KwadrantGroep Behandelteam kunnen u ondersteunen en begeleiden bij problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheidszorg)psycholoog, fysiotherapeut, logopedist en diëtist.

 • Begeleiding en behandeling
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Uw welzijn staat centraal

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Logopedie

Dementie

Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie heeft u vaak veel vragen en behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Aanspreekpunt voor u en uw naasten
 • Gespecialiseerde kennis over dementie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Ondersteuning bij dementie

Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u altijd hulp van buitenaf inroepen op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of beperkt wordt door een ziekte.

Neem wel eerst contact op met uw zorgverzekeraar of alarmering door FocusCura wordt vergoed.

 • In geval van nood
 • Er wordt snel gehandeld
 • 24/7

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Personenalarmering

Zorg in de laatste levensfase

Als beter worden niet meer mogelijk is en u in de laatste fase van uw leven bent, bieden wij u palliatieve zorg; thuis of in een hospice. Wij hebben medewerkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ook aandacht hebben voor psychologische, sociale en spirituele vragen en de kwaliteit van uw leven.

 • Palliatieve zorg
 • Thuis of in een hospice
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Zorg in de laatste levensfase

Diensten

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Wassen en strijken, bed opmaken, boodschappen doen en koken. Zomaar een paar voorbeelden van huishoudelijke klusjes.

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
a

Begeleiding

KwadrantGroep Begeleiding kan u ondersteunen als u vragen heeft over wonen, werken, financiën, leren, relaties en omgaan met ziekte of beperking. U staat er niet alleen voor. 

 • Voor alleenstaanden en gezinnen
 • We komen bij u thuis
 • We doen het samen

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Elkander landingpage foto

Dagbesteding

Wanneer u zelfstandig thuis woont, kan het best lastig zijn om invulling aan uw dag te geven. Voor dagbesteding kunt u terecht in één van onze dagcentra. Er werken deskundige zorgverleners, die bijgestaan worden door vrijwilligers.

 • Leuke activiteiten
 • Deskundige zorgverleners en vrijwilligers
 • Bij u in de buurt

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Dagbesteding

Hulp bij mantelzorg

Mantelzorger ben je als je voor langere tijd voor een partner, ouder, familielid of vriend zorgt. Maar liefst één op de drie volwassenen in Nederland is mantelzorger! Omdat dat best intensief is heeft u vaak minder tijd voor uzelf.

 • Ondersteuning en begeleiding
 • Tijd voor uzelf
 • Vinden van een goede balans

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Mantelzorg

pluZ servicepakket

pluZ is het servicepakket van de KwadrantGroep. Als lid kunt u gebruik maken van een groot aantal diensten, activiteiten en producten op het gebied van wonen, gemak, gezondheid en ontspanning. Bovendien profiteert u van aantrekkelijke kortingen.

 • Servicepakket van KwadrantGroep
 • Diensten, activiteiten en producten
 • Aantrekkelijke kortingen

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
pluZ

De Friese Wouden

Thuis in de beste zorg

Bij De Friese Wouden geloven we in de kracht van mensen; iedereen is van waarde. We kijken naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven, hoe en waar u wilt.

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Mevrouw Borger en Harma

Elkander

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving

Elkander is thuis in Noordoost Fryslân. Wij bieden zorg op het platteland, de dorpen en de Waddeneilanden. Elkander biedt alles wat u nodig hebt om thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk.

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Elkander landingpage foto

Palet

Altijd in de buurt

Palet is een professionele zorgorganisatie in Leeuwarden en Noordwest Fryslân. We bieden u ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, thuiszorg, verzorging, verpleging, dienstverlening en activiteiten.

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Palet Altijd in de buurt

Thuiszorg

Wij bieden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

 • 24/7
 • Kleine teams, dichtbij
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Elkander landingpage foto

Zorg in de laatste levensfase

Als beter worden niet meer mogelijk is en u in de laatste fase van uw leven bent, bieden wij u palliatieve zorg; thuis of in een hospice. Wij hebben medewerkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ook aandacht hebben voor psychologische, sociale en spirituele vragen en de kwaliteit van uw leven.

 • Palliatieve zorg
 • Thuis of in een hospice
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Zorg in de laatste levensfase

Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u altijd hulp van buitenaf inroepen op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of beperkt wordt door een ziekte.

Neem wel eerst contact op met uw zorgverzekeraar of alarmering door FocusCura wordt vergoed.

 • In geval van nood
 • Er wordt snel gehandeld
 • 24/7

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Personenalarmering

Dementie

Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie heeft u vaak veel vragen en behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Aanspreekpunt voor u en uw naasten
 • Gespecialiseerde kennis over dementie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Ondersteuning bij dementie

Behandeling

De specialisten van KwadrantGroep Behandelteam kunnen u ondersteunen en begeleiden bij problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheidszorg)psycholoog, fysiotherapeut, logopedist en diëtist.

 • Begeleiding en behandeling
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Uw welzijn staat centraal

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Logopedie

Eerstelijnsverblijf

U kunt tijdelijk in één van onze locaties verblijven als u moet aansterken na een ziekenhuisopname of als u even niet in staat bent om voor u zelf te zorgen. De zorg en behandeling is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt redden.

 • Herstelzorg
 • Tijdelijk verblijf na opname in het ziekenhuis
 • Als u tijdelijk niet voor u zelf kunt zorgen

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Eerstelijns verblijf

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg is voor kwetsbare ouderen die na een opname in het ziekenhuis niet meteen terug kunnen naar huis. Doel van de revalidatie is u te helpen met het herstel zodat u zich zo snel mogelijk thuis weer kunt redden. Eventueel met inzet van hulpmiddelen of thuiszorg.

 • Herstelzorg
 • Tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum
 • Specialistische zorg en behandeling

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Tijdelijk bij ons

Wonen met zorg

Als u in één van onze woonzorgcentra woont, of in een locatie voor kleinschalig wonen kunt u gebruik maken van onze zorg en de diensten die aanwezig zijn. We organiseren veel activiteiten en werken in kleine teams. De locaties zijn onderdeel van de gemeenschap in dorp of wijk.

 • Verschillende woonzorgcentra
 • Aandacht voor wie u bent en wat voor u belangrijk is
 • Veel activiteiten en faciliteiten

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Berchhiem restaurant

NIEUW! (alleen voor verwijzers)

Wij bieden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

 • 24/7
 • Kleine teams, dichtbij
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Elkander landingpage foto

Eerstelijnsverblijf

Bel het ELV-loket: 088 512 77 77 

Kijk voor beschikbare plekken op www.herstelzorg.frl

KwadrantGroep, ZuidOostZorg

Aanbieders:

Volledig Pakket Thuis

Neemt uw behoefte aan zorg en ondersteuning toe maar is opname in een verpleeghuis nog niet nodig? Met Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt u de meest passende zorg en ondersteuning thuis. Zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. VPT is verkrijgbaar in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden.
 • Veel aandacht voor uw welzijn
 • Vertrouwde gezichten bij u thuis
 • Maatwerk van uw daginvulling

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
VPT cliëntondersteuning

Heeft u nog vragen??

Bel 088 512 70 00 of mail ons