Zorg thuis

Zorg Thuis

Het is fijn om in uw eigen huis te kunnen blijven wonen. Ook als u tijdelijk of voor langere tijd zorg nodig heeft. Onze wijkverpleegkundigen vormen de spil in onze zorgverlening in dorpen en wijken. Onze zorgprofessionals verlenen zowel eenvoudige als technisch hoogwaardige zorg. Zij kennen de mogelijkheden in uw omgeving en zijn expert als het gaat om preventie en gezondheid.

Op basis van uw zorgbehoefte en persoonlijke omstandigheden adviseren zij over geschikte hulpmiddelen en de meest passende zorgverlening en behandeling. Wij gaan uit van uw mogelijkheden, nu en in de toekomst. Wij werken hierbij nauw samen met de mensen om u heen. Door in kleine teams te werken, kent u onze medewerkers en zij u. Wel zo prettig!

Wij bieden

Thuiszorg

Wij bieden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

 • 24/7
 • Kleine teams, dichtbij
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Ouderenbegeleiding

Behandeling

KwadrantGroep Behandelteam is gespecialiseerd in zorg aan kwetsbare ouderen die te maken hebben met klachten en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied.

 • Behandeling en begeleiding
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Wat voor u belangrijk is, staat centraal

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Logopedie

Dementie

Als u of uw naaste te maken krijgt met dementie heeft u vaak veel vragen en behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie.

 • Persoonlijke begeleiding
 • Aanspreekpunt voor u en uw naasten
 • Gespecialiseerde kennis over dementie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Ondersteuning bij dementie

Personenalarmering

Met personenalarmering kunt u altijd hulp van buitenaf inroepen op het moment dat het nodig is. Bijvoorbeeld als u bent gevallen of beperkt wordt door een ziekte.

Neem wel eerst contact op met uw zorgverzekeraar of alarmering door FocusCura wordt vergoed.

 • In geval van nood
 • Er wordt snel gehandeld
 • 24/7

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Personenalarmering

Zorg in de laatste levensfase

Als beter worden niet meer mogelijk is en u in de laatste fase van uw leven bent, bieden wij u palliatieve zorg; thuis of in een hospice. Wij hebben medewerkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ook aandacht hebben voor psychologische, sociale en spirituele vragen en de kwaliteit van uw leven.

 • Palliatieve zorg
 • Thuis of in een hospice
 • Afgestemd op uw situatie

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Zorg in de laatste levensfase

Volledig Pakket Thuis

Neemt uw behoefte aan zorg en ondersteuning toe maar is opname in een verpleeghuis nog niet nodig? Met Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt u de meest passende zorg en ondersteuning thuis. Zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. VPT is verkrijgbaar in de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Harlingen en Leeuwarden.
 • Tijd en aandacht voor uw welzijn en activiteiten
 • Vertrouwde gezichten bij u thuis
 • Maatwerk van uw daginvulling

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
VPT spelletje doen

Heeft u nog vragen??

Bel 088 512 70 00 of mail ons