Volledig Pakket Thuis

  • Tijd en aandacht voor uw welzijn en activiteiten
  • Vertrouwde gezichten bij u thuis
  • Maatwerk van uw daginvulling

 

Wat is VPT? 

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Als de behoefte aan zorg en ondersteuning toeneemt, is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat u dan verhuist naar een verpleeghuis. Daarom biedt KwadrantGroep een nieuwe zorgvorm: Volledig Pakket Thuis (VPT). De naam zegt het al, u ontvangt thuis de meest passende zorg en ondersteuning.

Met VPT geeft een klein team van medewerkers samen met u en uw netwerk invulling aan welzijn, ondersteuning, begeleiding en zorg. Passend bij uw behoeften en wensen. Denk bijvoorbeeld aan het samen opstarten van de dag, het ondersteunen bij huishoudelijk werk, het verzorgen van de maaltijden, samen even er op uit, maar ook verzorging, verpleging en begeleiding bij dagelijkse dingen. Uw kwaliteit van leven, eigen regie, veilig en verantwoord thuis wonen zijn hierbij ons belangrijkste uitgangspunt.

Voor wie is VPT?

Volledig Pakket Thuis is voor mensen die een indicatie hebben voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) maar graag in hun eigen huis willen en kunnen blijven wonen. Ligt bij u de nadruk meer op de behoefte aan ondersteuning en begeleiding dan op intensieve verpleging? Dan komt u wellicht in aanmerking voor VPT. 

VPT aanvragen

Als u een Wlz-indicatie heeft, kan in een gesprek met de cliëntcoach van het VPT-team gekeken worden of VPT de meest passende oplossing voor u is. We gaan graag in gesprek met u om de mogelijkheden te verkennen. U kunt contact opnemen met ons Klant Advies Centrum: 088 512 70 00.

Heeft u nog geen Wlz-indicatie? Uw wijkverpleegkundige of casemanager dementie kan u in contact brengen met het VPT-team. 

Financiering

Voor reguliere thuiszorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd, als u zorg gaat ontvangen van het VPT-team is dat wel het geval. Heeft u een Wlz-indicatie? Dan ontvangt u op dit moment zorg in de vorm van een zogeheten Modulair Pakket Thuis (MPT). Deze verandert naar Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit brengt financiële veranderingen met zich mee.

Voor VPT rekent het CAK een eigen bijdrage. Deze is over het algemeen hoger dan bij het MPT. Voor 2021 was de eigen bijdrage minimaal € 171,40 en maximaal € 899,80 per maand, afhankelijk van uw inkomen en eventueel vermogen. Deze bedragen worden jaarlijks bijgesteld.

Meer informatie vindt u op de website www.hetcak.nl. Ook vindt u hier een handige rekenmodule om de eigen bijdrage te berekenen.

Afbeelding
Clientondersteuner kousen

 

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons

Sfeerimpressie