Herstelzorg

Herstelzorg

Wanneer u na een operatie of ziekte niet thuis kunt herstellen, kunt u een beroep op ons doen. Op de herstelafdelingen Eerstelijnszorg en Geriatrische revalidatie kunt u actief werken aan uw herstel. Onze medewerkers staan garant voor specialistische zorg, advies en behandeling. Alles is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt redden. Eventueel met de inzet van hulpmiddelen of met ondersteuning van de thuiszorg.

Wij bieden

Eerstelijnsverblijf

Als u na een operatie of ziekte niet thuis kunt herstellen, kunt u een beroep doen op herstelzorg bij KwadrantGroep. De zorg is erop gericht dat u zich snel weer zelfstandig kunt redden.

  • Na een operatie of ziekte
  • Zelf actief werken aan uw herstel
  • In drie locaties van KwadrantGroep

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
x

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie is er voor ouderen die na een opname in het ziekenhuis tijd nodig hebben om te revalideren en dat niet thuis kunnen doen. Het intensieve revalidatietraject is erop gericht u te helpen met het herstel zodat u zich vertrouwd weer thuis kunt redden.

  • Na een operatie of ziekte
  • Actief werken aan uw herstel
  • In een woonzorglocatie van KwadrantGroep

Aanbieders:

Organizations

Afbeelding
Tijdelijk bij ons

Heeft u nog vragen??

Bel 088 512 70 00 of mail ons