Eerstelijnsverblijf

  • Na een operatie of ziekte
  • Zelf actief werken aan uw herstel
  • In drie locaties van KwadrantGroep

Als u na een operatie of ziekte niet thuis kunt herstellen, kunt u een beroep doen op herstelzorg bij KwadrantGroep. De zorg is erop gericht dat u zich snel weer zelfstandig kunt redden. Met gespecialiseerde verpleging en verzorging richt u zich actief op uw herstel en krijgt u de ondersteuning die nodig is.

Hoe gaan we samen werken aan uw herstel?
Doel van de opname is het vergroten van uw zelfredzaamheid zodat u zich thuis vertrouwd weer kunt redden. Bij de opname wordt besproken wat er nodig is om dat te bereiken. Om uw herstel te bevorderen wordt u gestimuleerd om zelf bepaalde handelingen te doen, zoals bijvoorbeeld wassen en aankleden, koffie zetten en een glaasje water pakken om medicijnen in te nemen. Als het nodig is, kan de verpleging u ondersteunen. U krijgt professionele begeleiding, maar vooral uw eigen inzet en motivatie zijn belangrijk.

Als u voldoende hersteld bent, werkt u thuis verder aan uw herstel, eventueel met inzet van hulpmiddelen en/of ondersteuning van de thuiszorg van KwadrantGroep. Als naar huis gaan niet meer mogelijk is, dan helpen we u bij het zoeken naar een passende woonomgeving.

Waar kunt u terecht voor Eerstelijnsverblijf?
KwadrantGroep biedt Eerstelijnsverblijf op de afdeling De Jister in Berchhiem in Burgum, in het Verpleeghotel in De Hofwijck in Leeuwarden en op de afdeling Hoveniershuis in Parkhoven in Leeuwarden.

Verwijzing en vergoeding
Voor Eerstelijnsverblijf bij KwadrantGroep heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis nodig. Deze vraagt zorg aan via het ELV (Eerstelijnsverblijf) Loket Friesland. De kosten van Eerstelijnsverblijf worden vrijwel altijd vergoed door de zorgverzekeraar, behalve als het verblijf onder uw eigen risico valt. Meer informatie hierover leest u in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem contact op met ons Klant Advies Centrum
Tel. 088 – 512 7000 of mail
klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl

 

Afbeelding
Herstelzorg

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons

Sfeerimpressie