Samen werken aan goede zorg

Cliëntenraden (CR) behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten van zorglocaties of thuiszorg. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Zij zijn zelfstandig en onafhankelijk en geven u graag meer informatie over het werk van de CR.

Waarom een cliëntenraad?

Alle zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een CR te hebben. Het is belangrijk dat de cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak hebben op het beleid van de organisatie. De CR wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en geeft daar haar mening over. Maar de CR kan ook zaken die bij cliënten spelen onder de aandacht brengen bij de organisatie. Het werkt dus twee kanten op.

Afbeelding
CR Stiens

Wie hebben zitting in een cliëntenraad?

In een cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers of derden die zich betrokken voelen bij de ouderenzorg in het algemeen en het welzijn van cliënten in het bijzonder. Het is een belangrijke en uitdagende (vrijwillige) functie.

Over welke onderwerpen praat een CR?

De CR adviseert over plannen van het management over bijvoorbeeld:

  • voeding, welzijn en bejegening
  • veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • geestelijke verzorging, recreatie- en ontspanningsactiviteiten
  • bouwkundige zaken

Ook zijn er belangrijke zaken die managers aan de CR moeten voorleggen, omdat de instemming van de CR nodig is. Hierbij luistert de CR zoveel mogelijk naar de bewoners en cliënten. Wij overleggen regelmatig met de managers van de locaties en regio’s en informeren hen over de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten. De managers informeren ons over de voortgang en veranderingen in de zorg en dienstverlening. Ook geeft de manager ons antwoord op gestelde vragen.

In het document Medezeggenschapsregeling Cliëntenraden KwadrantGroep staan alle details beschreven rondom het functioneren van een cliëntenraad.

Er is ook een Centrale Cliëntenraad 

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt diverse keren per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal eenmaal per jaar sluiten leden van de Raad van Toezicht van KwadrantGroep daarbij aan. 

Lees hier het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad

Onkostenvergoeding en tegenprestatie

Van KwadrantGroep ontvangt u natuurlijk een vergoeding voor de kosten die u maakt, deze is wettelijk bepaald en kan in de vorm van een vaste vergoeding per maand of een vergoeding per jaar verrekend worden.

Daarnaast krijgt u automatisch een gratis lidmaatschap van servicepakket MeiJo van KwadrantGroep. Als pashouder van MeiJo profiteert u van leuke acties en aanbiedingen en u kunt meedoen aan gezellige uitjes of creatieve workshops. U ontvangt bovendien 3x per jaar het magazine JO! Kijk voor meer informatie op meijo.nl

Denkt en praat u mee in een cliëntenraad?

Om de belangen van onze bewoners en cliënten goed te kunnen behartigen, zoeken wij leden voor diverse cliëntenraden. Wilt u meer weten over wat u voor bewoners en cliënten kunt betekenen? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Wij kunnen een gesprek organiseren met de cliëntenraad van de locatie waar u bij betrokken bent of met een cliëntenraad uit uw regio. Neem gerust contact op met het Klantadviescentrum via 088 - 512 7000 of mail centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl

Voor beschikbare vacatures kunt u kijken op onderstaande tegels van onze zorgmerken. 

Contact met de cliëntenraad 

De Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep kunt u bereiken via e-mail: centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl
Of klik onderstaand op een informatieblok voor meer informatie over de lokale cliëntenraden.

 

Cliëntenraden

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons