Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wilt u meepraten over het beleid en onze kwaliteit van zorg? Dat kan via een van de cliëntenraden van KwadrantGroep. Iedereen die maatschappelijk iets wil bijdragen en zich wil inzetten voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, is welkom. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad van een zorglocatie of thuiszorg, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in een bepaald gebied. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het management van de zorglocatie of thuiszorg houdt bij beslissingen rekening met het advies van de cliëntenraad.

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraden KwadrantGroep


Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt diverse keren per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal eenmaal per jaar sluiten leden van de Raad van Toezicht van KwadrantGroep daarbij aan. U kunt hier het laatste jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad downloaden.

De Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep kunt u bereiken via e-mail: centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl

Praat u mee in de cliëntenraad van De Friese Wouden, Palet, Elkander en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp?

Wilt u iets betekenen voor de cliënten van De Friese Wouden, Palet, Elkander of KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, dan kunt u lid worden van een cliëntenraad. Een belangrijk en uitdagende (vrijwillige) functie. 

Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

Als u mee wilt praten in de cliëntenraad of vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen.

Contact met de cliëntenraad van De Friese Wouden

De locaties Berchhiem, Haersmahiem en 't Suyderhuys en de thuiszorg van De Friese Wouden hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van De Friese Wouden. Dat komt onze zorg en dienstverlening ten goede. Voor de locaties zijn er de Cliëntenraden Intramuraal en voor de thuiszorg in Smallingerland en Heerenveen is er de Cliëntenraad Extramuraal. 

De Cliëntenraad Extramuraal (thuiszorg) kunt u bereiken via telefoonnummer 088 - 5124058 of stuur een mail naar: clientenraad@friesewouden.nl

De Cliëntenraden Intramuraal (locaties) kunt u bereiken via deze mailadressen:

Contact met de cliëntenraad van Palet

De locaties van Palet hebben elk een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Palet. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat dan om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, maaltijdservice en bereikbaarheid. Ook heeft de cliëntenraad overleg met de locatiemanager en er is regelmatig contact met de bewoners en hun familie. 

Als u of uw familielid zorg krijgt van Palet, kunt u lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een van de Paletlocaties of via onderstaande e-mailadressen:

Contact met de cliëntenraad van Elkander

Elk woonzorgcentrum van Elkander heeft een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Elkander. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u belangrijk zijn, zoals over bereikbaarheid, maaltijdservice en zorgverlening. Deze cliëntenraden:

  • houden zich bezig met de zorg- en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum
  • onderhouden contact met de bewoners en hun familie
  • voeren overleg met de locatiemanager

Ook u kunt lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. U leert zo Elkander van een andere kant kennen. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een Elkander locatie bij u in de buurt of via onderstaande e-mailadressen

Contact met de cliëntenraad van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

De kwaliteit van zorg en diensten moet voor de cliënt van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, zo goed mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is die invloed kan hebben op het beleid. Medezeggenschap en inspraak zijn voor de Cliëntenraad meer dan alleen maar woorden. Daarom willen wij graag gebruik maken van uw ervaringen.

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten. De directie van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, krijgt van de Raad gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke beleidsontwikkelingen en maatregelen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad is een gesprekspartner waar rekening mee gehouden wordt.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad, heeft u suggesties of wilt u zich inzetten voor de cliëntenraad? Neemt u dan contact met ons op via https://www.kghh.nl/over-ons/cliëntenraad of mail naar clientenraad@kghh.nl.

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons

Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring