Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wilt u meepraten over het beleid en onze kwaliteit van zorg? Dat kan via een van de cliëntenraden van KwadrantGroep. Iedereen die maatschappelijk iets wil bijdragen en zich wil inzetten voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, is welkom. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad van een zorglocatie of thuiszorg, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in een bepaald gebied. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het management van de zorglocatie of thuiszorg houdt bij beslissingen rekening met het advies van de cliëntenraad.

Een cliëntenraad adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraden KwadrantGroep

In het document Medezeggenschapsregeling Cliëntenraden KwadrantGroep staan alle details beschreven rondom het functioneren van een Cliëntenraad.

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt diverse keren per jaar met de Raad van Bestuur. Minimaal eenmaal per jaar sluiten leden van de Raad van Toezicht van KwadrantGroep daarbij aan. U kunt hier het laatste jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad downloaden.

De Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep kunt u bereiken via e-mail: centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl

Praat u mee in de cliëntenraad ?

Wilt u iets betekenen voor de cliënten van De Friese Wouden, Palet, Elkander of KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, dan kunt u lid worden van een cliëntenraad. Een belangrijk en uitdagende (vrijwillige) functie. 

Een cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u als cliënt of voor u als familie en mantelzorger van een cliënt belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als de zorg- en dienstverlening, voeding en maaltijdservice en bereikbaarheid. De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de regio- en locatiemanager en er is contact met bewoners, cliënten en hun familie.

Als u mee wilt praten in de cliëntenraad of vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Of kijk op Leden Cliëntenraad | KwadrantGroep voor de beschikbare vacatures.

Contact met de cliëntenraad 

Klik op een link voor meer informatie en contactgegevens

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons