Wij gebruiken cookies op deze website.

Lees onze privacyverklaring

Cliëntenraad

De kwaliteit van zorg en diensten moet voor de cliënt van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, zo goed mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is die invloed kan hebben op het beleid. Medezeggenschap en inspraak zijn voor de Cliëntenraad meer dan alleen maar woorden. Daarom willen wij graag gebruik maken van uw ervaringen.

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten. De directie van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp, krijgt van de Raad gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke beleidsontwikkelingen en maatregelen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad is een gesprekspartner waar rekening mee gehouden wordt.

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad van de KwadrantGroep worden onderwerpen besproken die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep van belang zijn. Leden van de cliëntenraden van De Friese Wouden, Elkander, Palet en de KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. Zij hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van KwadrantGroep en de Raad van Toezicht van KwadrantGroep.

Vacatures

Cliëntenraad KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zoekt drie leden: uit de gemeenten Weststellingwerf, Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Leeuwarden.  Heeft u interesse? Neem dan contact op met Wilma Kruid (ondersteuner) via clientenraad@kghh.nl of 088 512 00 72.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad, heeft u suggesties of wilt u zich inzetten voor de cliëntenraad? Mail dan naar clientenraad@kghh.nl.