Wilt u meedenken over ons beleid? Word lid van de Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van zorg en diensten voor cliënten van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp en ouderenbegeleiding zo goed mogelijk is. Onze Cliëntenraad ondersteunt ons hierin en heeft invloed op het beleid. Medezeggenschap en inspraak zijn voor de Cliëntenraad meer dan alleen maar woorden.

De Cliëntenraad zet zich in voor de belangen van de cliënten. Dit doen ze door de directie van Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp gevraagd en ongevraagd te adviseren over belangrijke beleidsontwikkelingen en maatregelen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner waar rekening mee gehouden wordt.

Maatschappelijke bijdrage door inzet voor kwetsbare ouderen

Bent u cliënt, familie, mantelzorger of anders betrokken bij Kwadrantgroep Huishoudelijke Hulp? Wij maken graag gebruik van uw kennis en ervaringen. U kunt meedenken, meepraten en beslissen over zaken die onze cliënten raken.

Wij bieden u belangrijk, boeiend en uitdagend werk. U bent gemiddeld 8 uur per maand kwijt aan werkzaamheden voor de Cliëntenraad. U bent onderdeel van een leuk team, samen bepaalt u de taakverdeling.

Kunnen we op u rekenen? Er zijn 3 vacatures

De raad vergadert 1x in de 4 weken in Drachten op een woensdagochtend en adviseert op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in de Zorg 2018 (WMCZ). Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden zoals een jaarlijkse opleidingsdag/themadag, een huisbezoek aan een cliënt (2x per jaar) of deelname aan een (tijdelijke)projectgroep. Totale tijdsinvestering circa 8 -10 uur per maand.

De Cliëntenraad van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp zoekt drie leden: bij voorkeur uit de gemeenten Weststellingwerf, Smallingerland, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen of Leeuwarden. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilma Kruid (voorzitter) via clientenraad@kghh.nl of 088-5124000 of 06-152 024 48 (contactpersoon Ingrid Cats). We gaan graag met u in gesprek.

Voor informatie over en vacatures bij andere Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep klikt u hier