Financiering

 

 

Zorg in Natura (ZIN)

Wanneer u een indicatie van de gemeente heeft, betaalt u sinds 2020 een vaste eigen bijdrage, dit wordt het abonnementstarief genoemd. In 2021 is de eigen bijdrage € 19,- per maand ongeacht het aantal uren waarvoor u een indicatie heeft. Deze vorm van financiering wordt ook wel ZIN genoemd: Zorg In Natura.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Wanneer u kiest voor PGB ontvangt u van de gemeente een budget. Vanuit dit budget kunt u zelf huishoudelijke hulp inkopen. Het budget wordt door de gemeente overgemaakt naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank). U krijgt hier een account en beheert vanuit dit account het budget. U kunt deze hulp ook bij KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp inkopen. In dat geval bemiddelen wij tussen u en de huishoudelijke hulp, regelen de salarisbetaling en indien nodig de vervanging bij vakantie en ziekte. U blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk inzake het PGB budget. KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp is de werkgever van de medewerker die bij u komt. Neem contact op met KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp via 088 - 512 40 00 of info@kghh.nl, dan bespreken we uw wensen en behoeften.

Particuliere Huishoudelijke Hulp (medewerker in dienst van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp)
Wanneer u geen indicatie van de gemeente heeft, of u wilt extra uren huishoudelijke hulp bovenop uw indicatie, dan kunt u particuliere hulp aanvragen. Deze hulp financiert u zelf. Neem contact op met KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp via 088 - 512 40 00 of info@kghh.nl, dan bespreken we uw wensen en behoeften.