Hulp aanvragen

 

 

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om uw eigen huishouden te voeren, kunt u bij uw gemeente een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp. De gemeente biedt hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente bepaalt dus of u recht heeft op huishoudelijke hulp en het aantal uren waar u recht op heeft, dit wordt een indicatie genoemd.

De aanvraag verloopt via het Wmo-loket van uw gemeente. Wij adviseren u de website van uw gemeente te raadplegen of telefonisch contact met uw gemeente op te nemen.

Wanneer u een indicatie voor huishoudelijke hulp van de gemeente heeft, kunt u aangeven dat u huishoudelijke hulp van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp wilt ontvangen. Wij krijgen vervolgens een aanvraag van de gemeente binnen. Daar hoeft u niets voor te doen. Wij nemen dan direct contact met u op om een afspraak te maken waarin we graag uw wensen bespreken.