Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Ouderengeneeskunde

Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Heeft u een chronische ziekte of gezondheidsproblemen? Dan kunt u de specialist ouderengeneeskunde inschakelen.

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in medische zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met bijvoorbeeld:

 • Dementie
 • Parkinson
 • Diabetes
 • COPD
 • Korsakov
 • Hartfalen
 • ALS
 • MS
 • Hersenletsel
 • Beroerte
 • Psychische problemen
 • Of een combinatie van ziekten

Bij revalidatie of zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) kan de specialist ouderengeneeskunde ook zorg en ondersteuning bieden.

Wat kan de specialist ouderengeneeskunde voor u doen?

Na een gesprek en een onderzoek wordt beoordeeld welke zorg en behandeling voor u nodig en mogelijk is. De specialist kan ook (praktisch) advies geven aan uw huisarts en andere betrokken zorgverleners.

Belangrijk uitgangspunt van de specialist ouderengeneeskunde is uw zelfstandigheid en uw welzijn.

Als uw situatie stabiel is, kan de verpleegkundig specialist de medische zorg van de specialist overnemen. De verpleegkundig specialist komt bij u thuis. De verpleegkundig specialist heeft medische kennis en vaardigheden en richt zich op mensen die te maken hebben met dementie of chronische lichamelijke klachten (somatische klachten).

Kosten

Een behandeling door een specialist ouderengeneeskunde valt onder uw eigen risico. U krijgt hiervoor via uw zorgverzekering een factuur.

Aanvragen

U kunt een verwijzing van uw huisarts vragen, maar u kunt de specialist ouderengeneeskunde ook rechtstreeks benaderen. Dan zorgt de specialist voor afstemming met de huisarts. Voor meer informatie neemt u contact op met ons behandelteam. Dit kan telefonisch via 088 512 7150 of per email via behandelteam@kwadrantgroep.nl.