Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Logopedie

Praten, schrijven en lezen; het zijn voorbeelden van communicatie waar logopedie zich op richt. Als u problemen hebt met het begrijpen van taal, het formuleren van woorden, lezen en/of schrijven (afasie) of als u moeilijk verstaanbaar bent (dysartrie) of problemen heeft met kauwen, slikken of speekselverlies kunt u terecht bij onze logopedisten. Deze aandoeningen kunnen ontstaan door acute en chronische ziekten als een beroerte, MS, ALS, de ziekte van Parkinson of door ouderdom.

Wat kan de logopedist voor u doen?

De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert met als doel uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te bevorderen of te optimaliseren. Op basis van het onderzoek krijgt u een advies of volgt er een behandeling. Het doel is om u te leren zo goed mogelijk met de problemen om te gaan. Hierbij wordt samengewerkt met andere zorgverleners. Wanneer een verbetering van de klachten niet mogelijk is, adviseert de logopedist bij de keuze van hulpmiddelen. Dan gaat het bijvoorbeeld om communicatiemiddelen en aangepast eet- en drinkgerei.

Logopedie

De logopedisten zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Kosten

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u meer informatie. De kosten voor logopedie vallen onder het eigen risico.

Aanvragen

Voor logopedie heeft u een verwijsbrief van een (huis)arts nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met ons behandelteam. Dit kan telefonisch via 088 512 7150 of per email via behandelteam@kwadrantgroep.nl.