Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

SP op bezoek in De Skûle Metslawier

29 maart 2018

De visie van de KwadrantGroep op zorg in krimpregio’s en het plan voor het Zorgbuurthuis van de SP liggen dicht bij elkaar en kunnen elkaar versterken. Dat bleek maandag 26 maart tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP aan woonzorgcentrum De Skûle in Metslawier.

Maarten Hijink was na een rondleiding en gesprekken met bewoners van een aanleunwoning en het woonzorgcentrum onder de indruk van De Skûle. “Mooi dat verschillende vormen van zorg onder één dak gehuisvest zijn.”

Breed draagvlak nodig
Bestuurder Jan Maarten Nuijens en Maarten Hijink waren het er over eens dat er een breed draagvlak nodig is voor de realisatie van zorgbuurten in krimpregio’s. “Het succes van een zorgbuurt is mede afhankelijk van de mate waarin de lokale samenleving er de schouders onder wil zetten”, aldus Nuijens. In de visie van de KwadrantGroep bestaat de zorgbuurt uit woningen die geschikt zijn voor ouderen, voor mensen die intensieve zorg nodig hebben en een kleine kernvoorziening voor intramurale zorg. In de zorgbuurt komt verder een steunpunt van waaruit thuiszorg, huishoudelijke hulp, wijkverpleging, palliatieve zorg en welzijn voor de hele gemeenschap wordt geleverd.

Maarten Hijink gaf aan graag betrokken te willen blijven bij de plannen van de KwadrantGroep. “Een blauwdruk maken van de plannen is niet wenselijk, diversiteit moet er zijn. Een zorgbuurt kan uit twee huizen bestaan, maar ook uit 30 of 40. Het is maar net hoe je het organiseert.”

Wijkverpleegkundige Wikje Draaistra vertelde tijdens het werkbezoek over de dingen waar zij als zorgprofessional tegenaan loopt. “De schotten in de zorg maakt het soms lastig werken. Mensen weten niet waar ze voor wat terecht kunnen.”

Bijlagen:
- Plan SP Zorgbuurthuis
- Visie KwadrantGroep op zorg in krimpregio’s

« Terug naar overzicht