Netwerk Dementie Fryslân groeit! Vier organisaties sluiten zich aan

Samenwerken is cruciaal in de zorg voor mensen met dementie. Na ruim drie jaar blijkt Netwerk Dementie Fryslân, met haar gespecialiseerde casemanagers dementie, onmisbaar in deze zorg. Op donderdag 18 januari hebben vier nieuwe zorgorganisaties zich bij het netwerk aangesloten en is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit onderstreept de groei en de meerwaarde van het netwerk. 

Aardema Zorggroep, Buurtzorg, Zorggroep Liante en Zorggroep Sint Maarten voegen zich bij het Netwerk Dementie Fryslân, dat sinds november 2020 bestaat uit de Friese zorgorganisaties Alliade, Antonius, KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en ZuidOostZorg. 

Flinke vooruitgang geboekt 
In de afgelopen jaren heeft het Netwerk Dementie Fryslân flinke vooruitgang geboekt. De aangesloten organisaties werken nauw samen en ondersteunen mensen met dementie en hun naasten. De werkwijzen zijn op elkaar afgestemd en aanmeldingen worden onderling verdeeld. Casemanagers zijn gekoppeld aan huisartspraktijken zodat er vaste aanspreekpunten zijn. De samenwerking met de wijkverpleging is versterkt, waardoor wijkverpleegkundigen in stabiele situaties de zorg voor cliënten kunnen overnemen. Alle gespecialiseerd casemanagers dementie zijn getraind, onder andere in het voeren van familiegesprekken. 

De verwachting is dat het aantal mensen met dementie in 2040 in Fryslân oploopt naar ruim 21.000 mensen. De organisaties aangesloten bij NDF gaan deze uitdaging gezamenlijk aan. Zonder concurrentie vindt afstemming plaats over wie wanneer welke ondersteuning kan bieden. De samenwerking met huisartsen, wijkverpleging, andere zorgorganisaties én familie en naasten van mensen met dementie is essentieel. Door samen te werken krijgen mensen met dementie de best mogelijke ondersteuning en zorg. 

Meer weten over Netwerk Dementie Fryslân? 
Kijk op www.netwerkdementiefryslan.nl