Terminale zorg voor thuiswonenden in Haersmahiem

Als thuis geen terminale zorg meer gegeven kan worden, zijn er speciaal voor mensen met een korte levensverwachting speciale kamers voor intensieve zorg beschikbaar in woonzorgcentrum Haersmahiem Buitenpost. 

Zorg in een eigen appartement

Vanaf 1 januari bieden we deze bijzondere zorg aan voor thuiswonende ouderen in hun laatste levensfase. Wanneer de huisarts vaststelt dat de levensverwachting 3 maanden of korter is, kunt u deze palliatief terminale zorg in Haersmahiem krijgen.

U krijgt de zorg op een eigen een persoons-appartement waarbij het mogelijk is dat de familie kan blijven overnachten.

Trots
Manager Wonen met Zorg Jan Lieuwe Terpstra is er trots op dat woonzorgcentrum Haersmahiem nu ook plekken biedt aan cliënten waarbij terminale zorg in de thuissituatie lastig kan worden georganiseerd. ‘In Haersmahiem streven we naar hoogwaardige palliatief terminale zorg met aandacht voor de eigen wensen van de cliënten en hun naasten’ verduidelijkt de manager. 

24/7 zorg
Met onze deskundige medewerkers op het gebied van palliatieve zorg, bieden we 24/7 warme zorg, rust en het ondersteunen van de naasten. De huisarts blijft in deze laatste levensfase eindverantwoordelijk voor de cliënt. Het gaat erom dat de cliënt het leven kan afronden zoals hij of zij dat zelf wil. Een luisterend oor bieden is daarbij belangrijk,’ aldus de manager. ‘Nazorg hoort daar ook bij,  want na het overlijden valt er nog genoeg te regelen en verwerken.’

Meer weten over de mogelijkheden?

Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met het Triagepunt Friesland via: 088-5127777 of klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl. We vertellen u graag meer over deze nieuwe zorg.