Betere inzet thuiszorg verlaagt druk op de huisarts

Als de Dokterswacht en de thuiszorg in de spoedzorg gezamenlijk de binnenkomende zorgvragen beoordelen en afhandelen, leidt dit tot een effectievere inzet van zowel de huisarts als de wijkverpleegkundige. Dit blijkt uit het proefproject ‘Multidisciplinaire Triage Friesland’ van de Dokterswacht Friesland en thuiszorgorganisaties KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en Antonius. 

Het proefproject loopt momenteel op de zaterdagen en gaat over de afhandeling (triage) van de acute zorgvragen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-uren). De triagisten van de deelnemende zorginstellingen zitten dan bij elkaar bij de Dokterswacht in Heerenveen. De triage vindt hierdoor gezamenlijk plaats waardoor een betere keuze kan worden gemaakt voor de inzet van een huisarts of een wijkverpleegkundige. 

Dokterstas mee

De eerste resultaten laten zien dat nu minder snel een huisarts wordt ingezet bij een acute zorgaanvraag. Vaak kan de wijkverpleegkundige die al in de wijk aanwezig is de gevraagde zorg verlenen, bijvoorbeeld door het meten van de vitale functies bij een spoed zorgvraag. De wijkverpleegkundigen hebben hierbij de beschikking over een uitgebreide zorgtoolkit ofwel ‘dokterstas’. Dit leidt ertoe dat huisartsen minder vaak hoeven te worden ingezet. Zo wordt de druk op de huisarts – een toenemend probleem in ons land- verminderd. 

In een videoreportage vertellen deelnemers over hun ervaringen en wat het oplevert. 

Effectieve zorgcoördinatie

Deze pilot in Friesland is een praktisch voorbeeld van effectieve zorgcoördinatie. Doel van zorgcoördinatie is dat patiënten met een spoedzorgvraag snel en op de juiste plek worden geholpen, door de juiste zorgverlener. Goede zorgcoördinatie wordt door het ministerie gezien als middel om de zorg in ons land voor nu en in de toekomst op peil en van voldoende kwaliteit te houden. Vandaar dat overal in het land pilots worden georganiseerd.

Uitbreiding ingangsklachten

De pilot in Friesland loopt nog door en wordt mogelijk uitgebreid naar een breder aantal ingangsklachten, zodat de acute zorg daarmee verder wordt ontlast. Ook is de wens dit project uit te breiden naar een gezamenlijke triage met de Meldkamer Noord-Nederland en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Aan deze pilot werken mee: Dokterswacht Friesland, KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land en Antonius.