Subsidie beschikbaar gesteld vanuit Regio Deal Zuidoost Friesland

Om medewerkers en/of zij-instromers te behouden in de zorg en welzijn biedt Regio Deal Zuidoost Friesland de scholing ‘Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg (C0059)’ aan.
Het gesubsidieerde scholingstraject wordt gecoördineerd door Firda en KwadrantGroep en werd op 4 april jl. Met trots gepresenteerd aan zorgorganisaties en samenwerkingspartners uit de regio Zuidoost Friesland.

Het scholingstraject

Tijdens de scholing is er aandacht voor positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg en familieparticipatie. De deelnemer verdiept zich in de begeleidingsvaardigheden met betrekking tot welzijn en het bieden van ondersteuning bij de dagbesteding. Na het volgen van dit scholingstraject is de (aanstaande) zorgmedewerker breder inzetbaar en worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Het traject bestaat uit de volgende thema’s:

 • Communicatie en sociale vaardigheden
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Dagbestedingsactiviteiten
 • Methodisch handelen
 • Observatiemethodieken
 • Sociale problematiek
 • Familieparticipatie
 • Organiseren van zorg
   

De scholing richt zich op drie doelgroepen uit de regio Zuidoost Friesland:

 1. Medewerkers in de zorg en welzijn op niveau 2. 
 2. Verzorgenden en verpleegkundigen die al jaren werkzaam zijn in de zorg en welzijn.
 3. Werkenden of werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die affiniteit hebben met bieden van individuele ondersteuning en begeleiding.

Het programma 
In mei 2024 start het scholingstraject met twee groepen bij Firda in Leeuwarden, er zijn 32 plekken beschikbaar. De doorlooptijd van het traject is 3 maanden. Tijdens de opleiding werkt de deelnemer aan een portfolio en voert de deelnemer een examenopdracht uit, er moet rekening gehouden worden met 4 uur zelfstudie en 16 uur beroepspraktijkvorming per week. De BPV kan binnen de eigen organisatie plaatsvinden als de werkzaamheden aansluiten bij de opdrachten en er een erkenning is. Mocht de BPV niet bij de eigen organisatie uitgevoerd kunnen worden dan wordt er gezamenlijk binnen het netwerk gezocht naar een geschikte plek.

Meer informatie 
Is de scholing Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg interessant voor jouw organisatie, medewerkers of zij-instromers? Of wil je meer informatie over het traject? Neem gerust contact op met Miranda Oosten (Firda): m.oosten@fcroc.nl  of Margherita Pibia (KwadrantGroep): margherita.pibia@kwadrantgroep.nl.