Tevredenheidsmeting cliënten Wonen met Zorg: gemiddeld een 8,1

Zorg is mensenwerk en dat doen we bij KwadrantGroep graag en goed! Dat blijkt uit het recente tevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd door ZorgFocuz. Cliënten geven ons gemiddeld een 8,1. Bovendien laten persoonlijke gesprekken met bewoners zien dat zij onze zorg als positief ervaren. Een resultaat om trots op te zijn!

Bij KwadrantGroep streven we ernaar om persoonsgerichte zorg te bieden die aansluit bij de wensen van bewoners. Samen met familie en naasten willen we dagelijks zorgen voor momenten met een gouden randje.

Daarom is het belangrijk om te weten wat bewoners van de zorg vinden. Zodat we kunnen nagaan wat goed gaat en op welke punten het beter kan. We vragen hier zelf naar in gesprekken over het zorgplan. Ook laten we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Dit onderzoek gaat over de tevredenheid van bewoners en familie over verschillende aspecten, zoals de zorg, behandeling, faciliteiten en gebouwen. Eind vorig jaar hebben we het onderzoek laten uitvoeren door ZorgFocuz.

En ook uit dit onderzoek komt een zeer positief beeld naar voren, dat vergelijkbaar is met de resultaten uit onze gesprekken met bewoners. Dit bevestigt dat bewoners zich veilig genoeg voelen om hun mening over de zorg openlijk te delen.

Trots op de resultaten! 
Wat opvalt, is dat bewoners vooral tevreden zijn over aspecten die verband houden met persoonsgerichte zorg. Ze voelen zich gehoord en gezien door de zorg en ervaren persoonlijke aandacht.  Ook zijn we goed in staat om familie en het netwerk op een voor hen plezierige manier te betrekken bij het leven van de cliënt en de mogelijkheden om mensen te ontmoeten en relaties te onderhouden. Dit is essentieel om meer en meer samen met familie en mantelzorgers invulling te geven aan de zorg.

Bewoners zijn ook tevreden over praktische zaken, zoals het maken en nakomen van afspraken. Dit draagt bij aan onderling vertrouwen en betrouwbaarheid. Bovendien waarderen bewoners de kwaliteit van verpleging, verzorging en behandeling, een belangrijke pijler om de kwaliteit van de zorg te bepalen.

Van goed naar beter 
Hoewel zelfs de lagere waarderingen richting een ‘8’ gaan, is er altijd nog ruimte voor verbetering. Mogelijk aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de mate van eigen regie bij persoonlijke verzorging, de sfeer tijdens maaltijden en de invulling van de dag naar wens van de bewoners.  

 

Afbeelding
Tevredenheidsmeting