Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

7 uitdagingen voor de beste samenwerking tussen vrijwilligers en zorgmedewerkers

Onze zorgverleners hebben regelmatig te maken met vrijwilligers. Om de samenwerking tussen de medewerkers en vrijwilligers vorm te geven gaat de KwadrantGroep de volgende 7 uitdagingen aan:

Uitdaging 1: Een goede start is het halve werk
Bespreek met de vrijwilliger wat de verwachtingen zijn ten aanzien van taakverdeling en samenwerking. Zo heb je vanaf de start direct een goede basis voor de samenwerking. Informeer de vrijwilliger over diens rechten en plichten.

Uitdaging 2: Bied de vrijwilliger de ruimte
Vrijwilligers willen direct of indirect hun steentje bijdragen aan het welzijn van cliënten. Bied hierbij de ruimte en stem de diverse taken en rollen van alle betrokkenen goed op elkaar af. Maak heldere afspraken met alle betrokkenen.

Uitdaging 3: Faciliteer de vrijwilliger
Soms heeft een cliënt bepaalde zorg en ondersteuning nodig, maar heeft de vrijwilliger geen achtergrond als zorgverlener. Je kunt dan de vrijwilliger faciliteren door informatie te geven of bepaalde vaardigheden aan te leren.

Uitdaging 4: Overleg
Regelmatig overleg met de vrijwilligers bestaat naast formele bijeenkomsten (2 x per jaar) vooral uit het dagelijks contact tussen de zorgmedewerker en vrijwilliger. De zorgmedewerker dient hier in gemonitord te worden en waar nodig ondersteund. Bespreek veranderingen en ontwikkelingen, maar praat of e-mail ook regelmatig als alles gewoon z’n gangetje gaat.

Uitdaging 5: Ondersteun de vrijwilliger zodat deze niet overbelast raakt
Ondersteun de vrijwilliger en heb oog en oor voor zijn zorgen en problemen. De halfjaarlijkse bijeenkomsten zijn een goed moment om de onderlinge samenwerking te evalueren en opnieuw af te stemmen.

Uitdaging 6: Erken de vrijwilliger als medehulpverlener in het zorgproces
Schenk de vrijwilligers vertrouwen en neem hen als volwaardige samenwerkingspartner mee in het zorgproces. Houd hierbij rekening met de richtlijnen voor vrijwilligers.

Uitdaging 7: Werk aan een goede relatie met vrijwilliger
Wederzijdse betrokkenheid bevordert de relatie tussen de vrijwilliger, de zorgverlener én de cliënt. Klikt het onverhoopt niet tussen een vrijwilliger en een zorgverlener? Probeer de ‘vraag achter de vraag’ te achterhalen en schakel desnoods hulp in om de relatie te verbeteren. Hier kan de coördinator een rol in spelen.