Publicaties

Onderstaand vindt u een overzicht van onze publicaties, waaronder de jaarverslagen, het kwaliteitsjaarverslag 2017 en de Algemene Voorwaarden.

Downloads

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en ons als zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten. Onderstaand kunt u de Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg downloaden. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht soort zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. In bijgevoegde publieksfolder krijgt u uitleg over de Algemene Voorwaarden en de belangrijkste rechten en plichten. Deze voorwaarden gelden niet voor cliënten met een BOPZ-status en cliënten van Zorgmaatwerk, KwadrantGroep Huishoudelijke hulp (Wmo) en Kwadrantgroep Begeleiding (Wmo).

Downloads

Jaarverslagen (incl. Kwaliteitsjaarverslag)

Onderstaand een overzicht van de jaarverslagen 2015 t/m 2017. In de jaarverslagen van de KwadrantGroep legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de KwadrantGroep en haar merken: de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, Zorgmaatwerk (ambulante GGZ) en servicepakket PluZ.

Jaarverslag KwadrantGroep 2017
In de publieksversie van het jaarverslag over 2017 legt de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep verantwoording af. Aan het jaarverslag is het kwaliteitsjaarverslag toegevoegd, daarmee volgen wij de eisen die door de overheid vastgesteld zijn in het Kwaliteitskader.

Downloads