Zorgcontractering 2024

Zorg thuis

Gecontracteerd

  • Voor het leveren van wijkverpleging hebben wij met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, Zorg en Zekerheid, DSW, ONVZ, Salland, a.s.r. en Caresq afspraken gemaakt. Ook de labels die vallen onder deze concerns zijn gecontracteerd. 
  • Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Kijk voor de verzekeringsvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar. 

Tijdelijk bij ons

  • Voor het leveren van kortdurende zorg (Eerstelijnsverblijf ELV, Geriatrische Revalidatiezorg GRZ en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen GZSP) hebben wij met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, CZ, Zorg en Zekerheid, DSW, ONVZ, Salland, a.s.r. en Caresq afspraken gemaakt. Ook de labels die vallen onder deze concerns zijn gecontracteerd. 
  • Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Kijk voor de verzekeringsvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar. 

Wonen met zorg

  • Voor het leveren van langdurige zorg hebben wij met Zorgkantoor Zilveren Kruis afspraken gemaakt. 
  • Uw zorg wordt in 2024 vergoed volgens de voorwaarden van uw Zorgkantoor. Kijk voor de voorwaarden op de website van het Zorgkantoor.