Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen de cliënt en ons als zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten. Onderstaand kunt u de Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg downloaden. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht soort zorg die u ontvangt.

De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. In bijgevoegde publieksfolder krijgt u uitleg over de Algemene Voorwaarden en de belangrijkste rechten en plichten.

Deze voorwaarden gelden niet voor cliënten die zijn opgenomen op grond van de Wet zorg en dwang, cliënten van KwadrantGroep Huishoudelijke hulp (Wmo) en Kwadrantgroep Begeleiding (Wmo).

Algemene voorwaarden en bijzondere modules

Folder en overzicht wijzigingen 2022