Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Casemanagers dementie

Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak wat toe. Zolang men daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand.

Maar heeft u het idee dat bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is en maakt u zich daarover zorgen, dan is het tijd om stappen te ondernemen. De huisarts kan de verschijnselen onderzoeken en adviseren wat er verder moet gebeuren. Mogelijk is er sprake van dementie. In dat geval spelen er meestal veel vragen en heeft u behoefte aan ondersteuning.

Bij ons werken gespecialiseerde casemanagers dementie die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met  geheugenproblemen en dementie en de mensen om hen heen.

Vaste contactpersoon

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. U kunt naast alle vragen over dementie ook bij hem/haar terecht voor vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

Werkgebied casemanagers dementie KwadrantGroep

  • De casemanagers dementie van Elkander werken in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel,
    klik hier meer informatie en aanmelden>>
  • De casemanagers dementie van  De Friese Wouden werken in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Oost- en Weststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, klik hier>>  
  • De casemanagers dementie van Palet werken in de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen,klik hier>>

In de regio Zuidoost Friesland werken we samen met Zuidoost Zorg

Wachttijden

  • Op 31 mei was er 1 wachtende.
  • De gemiddelde wachttijd is 6 dagen.

Het overzicht is geactualiseerd op 19 juni 2019.

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).