Een gespecialiseerd casemanager dementie ondersteunt u en uw naasten en geeft adviezen om te leren omgaan met dementie. U kunt bij de casemanager dementie terecht met al uw vragen over dementie, maar ook met uw vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De gespecialiseerd casemanager dementie is de vaste contactpersoon voor u, uw naaste, familieleden en andere betrokken zorgverleners. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

Casemanagement Dementie

De casemanagers van KwadrantGroep zijn verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. In dit netwerk werken KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Antonius, ZuidOostZorg, Alliade, Buurtzorg, Aardema Zorggroep, Zorggroep Liante en Zorggroep Sint Maarten samen.

Bekijk een animatie over het werk van de casemanagers dementie>>   

Werkgebied gespecialiseerde casemanagers dementie KwadrantGroep

  • De gespecialiseerde casemanagers dementie van Elkander werken in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel,
    klik hier voor meer informatie en aanmelden>>
  • De gespecialiseerde casemanagers dementie van  De Friese Wouden werken in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Oost- en Weststellingwerf, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, klik hier>>  
  • De gespecialiseerde casemanagers dementie van Palet werken in de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen,klik hier>>
     

Wachttijden

De actuele wachttijden vindt u hier: https://www.netwerkdementiefryslan.nl/ondersteuning/wachttijden.

Wachttijdbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over het Netwerk Dementie Fryslân op www.netwerkdementiefryslan.nl

Heeft u nog vragen?

Bel 088 512 70 00 of mail ons