Zorg thuis

 

 

 

Thuiszorg

Wij bieden in gemeente Leeuwarden zorg, (specialistische) verpleging en ondersteuning bij u thuis, zodat u zich zo lang mogelijk zelfstandig kunt redden. We zijn deskundig als het gaat om complexe zorg en sluiten zoveel mogelijk aan bij uw leefwijze.

VPT

Woont u in een aanleunwoning bij Greunshiem in Leeuwarden en neemt uw behoefte aan zorg en ondersteuning toe maar is opname in Greunshiem of een ander verzorgingshuis nog niet nodig? Met Volledig Pakket Thuis (VPT) ontvangt u de meest passende zorg en ondersteuning thuis. Zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen.

Behandeling

De specialisten van het KwadrantGroep Behandelteam kunnen u ondersteunen en begeleiden bij problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. Denk hierbij aan een psycholoog, logopedist, diëtist, fysiotherapeut en maatschappelijk werker. 

Onze logopedisten kunnen ingezet worden voor verschillende trainingen, waaronder een cursus spraakafzien en CI (cochleair implantaat) begeleiding.