Ondersteuning thuis

 

 

 

Dagbesteding

Doofheid is van invloed op de communicatie en daarmee ook op de maatschappelijke participatie. In het dagactiviteitencentrum van Oorizon vindt u een waardevolle dagbesteding in een communicatief doofvriendelijke omgeving.

In het dagcentrum kunt u lichte of arbeidsmatige activiteiten verrichten, samen met andere dove en slechthorende ouderen. De dagbesteding brengt structuur aan in uw leven waardoor u zich vitaler, erkend en meer van waarde voelt. Bovendien wordt u sociale netwerk vergroot en versterkt. Wij stimuleren de verbinding met andere dove en slechthorende mensen in de groep .

De dagbesteding van Oorizon is vijf dagen per week, 52 weken per jaar op locatie Greunshiem in Leeuwarden geopend voor cliënten uit heel Fryslân. Het betreft drie dagen voor dove en twee dagen voor slechthorende mensen.

Thuisbegeleiding

Onze maatschappij is erop gericht dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit gaat niet bij iedereen zonder problemen. Mensen kunnen problemen ervaren in bijvoorbeeld het voeren van de eigen huishouding, het regelen van de administratie en het aangaan van sociale contacten. Bij slechthorenden en doven komt dit vaker voor. Door hun hoorproblemen leggen zij moeilijker contact, begrijpen informatie niet altijd zoals bedoeld en weten niet altijd de weg te bewandelen om zaken voor elkaar te krijgen.

Herkent u dit? Dan kan Oorizon ondersteuning bieden bij praktische hulpvragen aangaande de huishouding, communicatie en sociale participatie.

Ook bij de inzet van hulpmiddelen als apps, tolken of een deurbelsysteem kunnen we ondersteuning bieden. U staat er niet alleen voor

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden?

Dan kunt u ons bellen: (058) 213 03 41 of 06 121 35 344.
of mailen: 
oorizon@kwadrantgroep.nl