Over ons

De kracht van de KwadrantGroep

Bij de KwadrantGroep geloven we in de kracht van verbinding. In mensen. Mensen die samen kijken naar mogelijkheden, zodat u zolang mogelijk zelfstandig kunt leven hoe en waar u dat wilt.

Zorg dichtbij

Senioren van nu zijn actief en willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. De KwadrantGroep zet zich in om dat mogelijk te maken voor mensen die zorg, begeleiding of behandeling nodig hebben.

Zorg dichtbij beschikbaar houden bevordert de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ook op het platteland en op de Waddeneilanden. De KwadrantGroep voelt zich verantwoordelijk voor het behoud van zorg in deze zogenoemde ‘krimpgebieden’.  We werken daarom samen met huisartsen, welzijnsorganisaties, dorpsbelangen en plaatselijke ondernemers en staan zo in verbinding met de omgeving.

Wij kiezen er daarom ook voor om, naast de woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen te realiseren die onderdeel uitmaken van het dorp of de wijk. Zo heeft onze zorgbuurt zoveel mogelijk de uitstraling van een normale woonwijk met huizen of appartementen.

We zijn een open organisatie en zetten in op samenwerking in plaats van op concurrentie.

Sociale benadering

De sociale benadering is ons uitgangspunt. We luisteren naar u en hebben meer oog voor de mogelijkheden dan voor de onmogelijkheden. Wilt u lid blijven van uw eigen sportvereniging, zangkoor of kerk? Wilt u (vrijwilligers)werk blijven doen, eventueel met aanpassingen? Samen kijken we naar wat voor u belangrijk is. Zo willen we van betekenis zijn als u te maken heeft met ziekte of beperkingen. Soms op de achtergrond, als het nodig is met intensieve begeleiding of in de verzorgende rol.

Dementie

Dementie is één van onze specialisaties. De ervaring leert ons dat een goede ondersteuning en begeleiding leidt tot een draaglijker leven met dementie. Het leed van de ziekte kan niet worden voorkomen, maar wel worden verzacht door de juiste ondersteuning.

Wij bieden mensen met dementie en hun naasten ondersteuning vanuit de sociale benadering. Niet de ziekte staat centraal, maar vooral het in stand houden van het sociale leven en mentaal welbevinden. We doen onderzoek naar welke ondersteuningsvormen bij dementie het beste werken.

Totaalpakket aan zorg

Alle vormen van zorg en ondersteuning worden bij de KwadrantGroep en haar zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp en Zorgmaatwerk op elkaar afgestemd in een totaalpakket aan zorg. Hiermee onderscheiden we ons; wij bieden u huishoudelijke hulp tot complexe zorg en behandeling thuis en in onze woonzorglocaties.

Onze zorgprofessionals hebben expertise op het gebied van dementie, chronische aandoeningen, de zorg voor kwetsbare ouderen, palliatieve zorg en preventie van zorg. Door de inzet van nieuwe technologie maken we het mogelijk om op ieder moment en op iedere plek te kunnen communiceren met cliënten, mantelzorgers en met collega’s. Kleinschalige, zelforganiserende zorgteams die geworteld zijn in de wijk of de buurt zijn de basis van onze aanpak.

Onze medewerkers krijgen alle ruimte om zich te ontplooien in hun vakmanschap en zij voelen zich verantwoordelijk voor wat ze doen. Zij maken de kracht van de KwadrantGroep dagelijks waar.