Over ons

De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg. Wij staan voor integrale ouderenzorg in verbinding met de gemeenschap en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt.

De KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat uit zeven sterke merken; de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken (ambulante GGZ), servicepakket PluZ en maaltijdenbedrijf Van Smaak. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

Wij zijn er voor alle inwoners in wijken en dorpen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit doen we door een totaalpakket aan zorg te bieden; van huishoudelijke hulp tot complexe zorg thuis, van zorg in onze locaties tot specialistische zorg, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Onze zorgprofessionals hebben de expertise in huis om ook aan complexe zorgvragen te voldoen, zoals zorg en ondersteuning bij dementie. De ‘sociale benadering’ is ons uitgangspunt, niet de beperking of de ziekte staat centraal, maar de gevolgen die de ziekte heeft op het sociale leven en het mentaal welbevinden.

De KwadrantGroep voelt zich verbonden met de maatschappij en medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in dorpen en in wijken, ook op het platteland en op de Waddeneilanden. Het bieden van een zoveel mogelijk voorzieningenniveau kan alleen als we samenwerken met gemeenten en lokale partijen. Wij geloven in de kracht van verbinding.

Raad van Bestuur

Drs. R. (Roelof) Jonkers (voorzitter)

Raad van Toezicht

Per 1 januari 2017 bestaat de Raad van Toezicht uit:

  • Dhr. P.H.E.M. de Kort (voorzitter)
  • Dhr. M.A. Ruys (vice voorzitter)
  • Mw. G.L. Leusink
  • Dhr. W.D. ten Have
  • Mw. J.E. Fijn van Draat
  • Dhr. P.H. Stamsnijder