Alle gegevens over uw gezondheid op één plek in een Persoonlijke Gezondheids Omgeving

In de zorg wordt hard gewerkt aan persoonlijk gezondheidsomgevingen: PGO’s. Misschien heeft u er al wat over gehoord. Een PGO is een app of website waarop u uw medische gegevens van verschillende zorgverleners kunt verzamelen en inzien. Zo krijgt u meer inzicht en grip op uw gezondheid.

Wat is een PGO?

Een PGO is een hulpmiddel voor iedereen die zelf zijn gezondheid in de gaten wil houden. PGO is de afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Het is een app of website waarin u gratis een kopie kunt ophalen van uw medische gegevens. Vaak kun u ook gegevens over uw gezondheid toevoegen die u zelf meet. Bijvoorbeeld uw bloeddruk of gewicht.

Met uw PGO kunt u bij steeds meer zorgverleners uw gegevens ophalen. Zo ook bij KwadrantGroep. Kijk voor meer informatie op: 
Alle gegevens over je gezondheid op een plek - een persoonlijke gezondheids omgeving (kwadrantgroep.nl)