Taakdelegatie

Krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar zorg maken dat de zorg onder druk staat. Een beeld dat alle zorgaanbieders zullen herkennen. Om te voorkomen dat zorg wordt afgeschaald en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg op peil blijft, moeten organisaties slimmer en anders werken. Door inzet van hulpmiddelen, technologie en het inzetten van het netwerk rondom de cliënt, wordt de zorgvraag zoveel als mogelijk op een andere wijze ingevuld. Als deze ondersteuning onvoldoende is, kan thuiszorg geboden worden. 

KwadrantGroep onderzocht in de pilots of taken van professionals binnen de thuiszorg door niet gediplomeerde zorgmedewerkers gedaan kunnen worden. 

Inzet zorghulpen in het hele werkgebied

Na de pilots heeft een evaluatie plaatsgevonden. Anneke Kiewiet, regiomanager bij KwadrantGroep, over de evaluatie: “Er is onderzocht hoe de taakdelegatie is ervaren door zowel de cliënt, de zorghulp, het thuiszorgteam, de wijkverpleegkundige en de interne organisatie KwadrantGroep. Op basis van de evaluatie is aantoonbaar dat de inzet van zorghulpen een bijdrage levert aan de continuïteit van zorg. Doordat de zorg ook geleverd blijft door het thuiszorgteam, is de kwaliteit van zorg gewaarborgd. 

Zorghulpen zorgen bovendien voor rust en ruimte in onze thuiszorgteams waardoor zij minder werkdruk en meer werkplezier ervaren. Dit komt ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”

Na de evaluatie was er voldoende draagvlak om taakdelegatie in de thuiszorg in het hele werkgebied van KwadrantGroep in te zetten.

KwadrantGroep is ervan overtuigd dat zorghulpen een bijdrage leveren aan de oplossing van het arbeidsmarktprobleem in de zorg. “Door de inzet van medewerkers zonder zorgopleiding is een nieuw arbeidsmarktpotentieel aangeboord. Absoluut interessant voor andere zorgaanbieders. We delen graag onze opgedane kennis en ervaring en kunnen meer vertellen over de benodigde randvoorwaarden”, aldus Anneke Kiewiet.