Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers

Oriëntatiegesprek

Na jouw aanmelding voor vrijwilligerswerk houden we een oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek vragen wij naar jouw wensen, belangstelling en mogelijkheden. Daarna wordt bekeken of er binnen de betreffende locatie of één van de andere locaties passend vrijwilligerswerk beschikbaar is.

Als we overeenkomen welke taken jij kunt uitvoeren, wordt er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst leggen we de gemaakte afspraken vast: welk dagdeel, het tijdstip, omschrijving van werkzaamheden en op welke locatie en/of afdeling je werkzaam zult zijn. Ook krijg je een vast contactpersoon toegewezen. Deze overeenkomst kan natuurlijk altijd aangepast worden aan veranderende omstandigheden aan zowel jou kant als aan de kant van de betrokken cliënt(en) of afdeling.

Proefperiode

Als je bent gestart met het vrijwilligerswerk, heb je een proefperiode van twee maanden. Deze twee maanden worden zowel door jou als de cliënt of afdeling waar je behulpzaam bent, gebruikt als een wederzijdse kennismaking. Het is een belangrijke periode waarin we kijken of van beide kanten aan de verwachtingen wordt voldaan.

Evaluatiegesprek

Na de proefperiode is er een evaluatiegesprek. Hier zijn de contactpersoon van de afdeling/locatie en/of de vrijwilligerscoördinator en natuurlijk jijzelf bij aanwezig. Tijdens dit gesprek bekijken we of we samen doorgaan op de wijze zoals eerder afgesproken of dat we wellicht iets anders gaan zoeken.

Verzekeringen en financiën

Als vrijwilliger bij KwadrantGroep ben je voor de tijd dat je aanwezig bent collectief WA verzekerd door KwadrantGroep. Bovendien hebben wij een ongevallen-/invaliditeitsverzekering voor jou afgesloten. De vrijwilligerscoördinator informeert je over de geldende regelgeving voor onkostenvergoeding, waaronder reiskosten.

Scholing/ themabijeenkomsten en workshops

Jaarlijks organiseert iedere locatie een scholing/themabijeenkomst voor haar vrijwilligers. Deze scholing/themabijeenkomsten zijn bedoeld om jou te betrekken bij de ontwikkelingen de organisatie, maar ook vinden we het belangrijk om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze vrijwilligers.

Om dit beter te kunnen doen is KwadrantGroep partner geworden van de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân). Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) biedt trainingen en workshops voor vrijwilligers. Ze bundelen en verzamelen kennis en expertise van allerlei organisaties en instellingen, waaronder de KwadrantGroep, met kwaliteit als uitgangspunt. Door dit op deze manier te doen in plaats van zelf trainingen te ontwikkelen kan VA Fryslân tegen zeer scherp tarief scholing aanbieden, bijvoorbeeld een rolstoelscholing. Daarnaast ontwikkelen de KwadrantGroep en VA Fryslân een aanvullend aanbod, op maat en gericht op de praktijk van onze vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligersacademiefryslan.nl.

Informatie

Voor een goede samenwerking is informatie van groot belang. Daarom ontvangen vrijwilligers dezelfde informatie als de medewerkers van de KwadrantGroep. Vrijwilligers ontvangen 4 keer per jaar het medewerkersmagazine Aand8 en hebben toegang tot het KwadrantGroep Intranet. Daarnaast worden op sommige locaties of afdelingen nieuwsbrieven of bewonersbladen uitgegeven.