Leren is leuk! Ook als je wat ouder bent

Werken bij

‘Wat kun je nog leren als je de 50 al gepasseerd bent?’ Dat vroeg Sjoukje de Vries zich af. En wat blijkt: leren is leuk, ook als je wat ouder bent.

In 38 jaar tijd ontwikkelde Sjoukje de Vries zich bij KwadrantGroep van gezinsverzorgster tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). Ze heeft veel ervaring opgedaan en geleerd via verschillende opleidingen. Sjoukje werkt bij thuiszorgteam Buitengebied west in Drachten.

“De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening”, aldus Sjoukje de Vries. “Naast de zorgtaken voor de cliënten in mijn thuiszorgroutes, heb ik als GVP-er specifieke werkzaamheden. Zo kijk ik mee bij cliënten met lichamelijke of mentale problemen, zoals we vaak zien bij dementie, niet aangeboren hersenletsel of persoonlijkheidsstoornissen. Hiervoor ben ik als GVP-er het aanspreekpunt voor mijn collega’s in het wijkteam.”

Team adviseren

“Mooi voorbeeld is de cliënt die niet uit zijn stoel wilde. We begrepen niet waarom. Samen met de Specialist Ouderengeneeskunde is dit geanalyseerd. De oplossing zat bij deze meneer in het recht aankijken, de tijd nemen én afleiden. Door ‘it feintsje fan Menaam’ te zingen kregen we deze cliënt weer in beweging. Deze adviezen breng je dan over op het team.”

“In 2016 deed ik de opleiding verzorgende IG. Ik zag daar tegenop, want wat kun je nog leren als je de 50 al gepasseerd bent? Maar ik vond het prachtig. Je leert hoe het werk met cliënten beter en anders kan. En de jonge meiden in mijn groep brachten nieuwe kennis en vaardigheden mee in de omgang met de cliënt.”

Afbeelding
Sjoukje