Zorgprofessionals De Friese Wouden in de schoolbanken

48 Verzorgenden IG uit thuiszorgteams van De Friese Wouden zijn gestart met de opleiding Gespecialiseerd Verzorgde IG Psychogeriatrie. Met deze specialistische opleiding wordt hun kennis over dementie en psychiatrische problemen bij cliënten vergroot waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt.

Het aantal cliënten dat te maken heeft met dementie of met een psychiatrisch probleem neemt toe in de thuiszorg. “Met deze incompany opleiding willen we de zorg voor deze groep cliënten nog beter en gerichter maken, zegt Janneke Faber van KwadrantGroep Academie. “De zorgprofessionals die de opleiding volgen, kunnen ook hun collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers adviseren en coachen hoe om te gaan met deze cliënten.”

Persoonsgericht werken

En daar is behoefte aan, zegt Pieta Claus, docent bij BTSG (trainings- en opleidingsbureau in de ouderenzorg). “Als je meer kennis en vaardigheden hebt, kun je bewoners en cliënten veel meer bieden en ook veel persoonsgerichter te werk gaan. Want hoe ga je om met een cliënt van 80 jaar die autistisch is, of smetvrees heeft. Of met ouderen met een oorlogsverleden. Als je snapt waarom iemand op een bepaalde manier reageert of doet, en wat jou reactie daarop teweeg brengt, dan kun je zo iemand veel beter ondersteunen en beleef je ook meer plezier aan je werk.” 

In de opleiding is aandacht voor psychogeriatrische en psychiatrische kennis, kwaliteit van leven van de cliënt, ondersteunen van collega’s en vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers. Er zijn in totaal dertien lesdagen, praktijkdagen, opdrachten en toetsen. Als alle opdrachten met een voldoende zijn afgerond krijgt de student het landelijk erkend diploma Gespecialiseerd Verzorgde IG Psychogeriatrie.

Cliënten nog beter begeleiden

De zorgprofessionals van De Friese Wouden die gestart zijn met de opleiding hebben er zin in. “Ik denk dat ik na deze opleiding cliënten en families nog beter kan begeleiden”, zegt Margje Rooks. “Je leert om je beter te verplaatsen in cliënten en om te observeren.” Collega Henny Bootstra denkt dat de opleiding haar blik gaat verbreden. “Ik vind het belangrijk om de partner en mantelzorgers goed te begrijpen en om een adviserende rol te hebben naar collega’s toe.”  Margriet van Esch zoekt verdieping in haar werk en is ook daarom blij dat ze deze opleiding mag volgen. “Ik vind het fijn om meer kennis te krijgen en daardoor meer handen en voeten om met cliënten om te gaan.”

De verzorgenden IG die de opleiding volgen werken in thuiszorgteams van De Friese Wouden in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf.