Yn'e Buorren 2.0 afgesloten: persoonsgerichte zorg belangrijk

De leernetwerken Yn’e Buorren 2.0 in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn woensdag 9 juni tijdens een slotbijeenkomst in Rottevalle afgesloten. Aanbevelingen van de leernetwerken zijn dat persoonsgerichte zorg belangrijk is en dat gesprekken tussen ouderen en hun huisarts verbreed moeten worden. Gesprekken zouden ook moeten ook gaan over het welzijn van ouderen en over de vraag hoe ze hun toekomst zien.  

Yn’e Buorren 2.0 is een netwerk van ouderen, huisartspraktijken uit beide gemeenten, sociaal werkers uit de gebiedsteams, welzijnswerkers van KEarN, een fysiotherapeut, beleidsadviseur van de gemeenten en zorgprofessionals van De Friese Wouden. Paula Roorda van Safier is projectleider, het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Stenden begeleidt een leernetwerk en doet onderzoek. 

Doel van Yn’e Buorren 2.0 is dat ouderen, met inzet van een ‘steunstructuur’ in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Het leernetwerk is de aanjager voor vernieuwing, oplossingen en mogelijkheden in de omgeving. Door meer samen te doen moet er een volledig zorgaanbod voor thuiswonende ouderen ontstaan, zodat zij zolang mogelijk veilig en plezier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. 

Er zijn flinke stappen in de goeie richting gezet, zegt projectleider Paula Roorda. “Bestaande netwerken van professionals hebben door samen naar knelpunten te kijken andere oplossingen gevonden voor vraagstukken van ouderen.” 

Ouderen willen regie op hun zorgproces
In het leernetwerk in Achtkarspelen hebben de deelnemers het hoofd gebogen over twee onderwerpen: ‘wonen met dementie in de eigen omgeving’ en ‘eigen regie voor ouderen in de eigen omgeving’. Van de gesprekken is geleerd dat ouderen eigenaar willen zijn van hun eigen zorgproces. De professional kan hierbij ondersteunen zonder meteen oplossingen aan te dragen. In gesprek gaan en de zorg persoonsgericht maken zijn hierbij belangrijk. 
In Tytsjerksteradiel is gekeken naar de vraag hoe knelpunten in de zorg thuis aangepakt kunnen worden. Dan gaat het om een betere afstemming tussen huisartsen, wijkverpleging en eerstelijns verblijf. Ook is er gekeken naar het inzetten van technologie in de zorg. Door de samenwerking en de bijeenkomsten van de leernetwerken weten de organisaties beter wat de ander te bieden heeft. “Zo komen we samen tot oplossingen die we in ons eentje minder makkelijk hadden gerealiseerd”, zegt Paula Roorda. 

Werkgroep ‘Soarch yn it doarp’ in Eastermar 
De samenwerking tussen ouderen en professionals smaakt in Eastermar naar meer. Daarom is de werkgroep ‘Soarch yn it doarp’ opgericht. 
De werkgroep houdt zich bezig met sociale verbinding in het dorp. Zo wordt er gewerkt aan een ontmoetingsplek waar activiteiten voor oud en jong en op termijn wellicht ook dagbesteding en dagopvang kunnen plaatsvinden. De werkgroep onderzoekt waar behoefte aan is in het dorp, wat er al is en waar nog kansen liggen. In de werkgroep zitten o.a. inwoners die ook gelinkt zijn aan dorpsbelang, lokaal loket, de thuiszorg, dorpscoöperatie Enerzjyk en professionals van  KEarN en de gemeente Tytsjerksteradiel.

Samen naar oplossingen blijven zoeken 
De methodiek ‘design thinking’ die bij de leernetwerken is gebruikt, wordt ook in andere netwerken ingezet en krijgt een vervolg in de gemeente Achtkarspelen. De organisaties en professionals die in de projecten hebben samengewerkt, blijven ook in de toekomst samen naar oplossingen zoeken.