Woonzorgcentrum Greunshiem in Leeuwarden voorlopig gesloten voor bezoek

Bij vier bewoners en twee medewerkers van woonzorgcentrum in Greunshiem in Leeuwarden is door GGD Fryslân het coronavirus vastgesteld. Daarnaast zijn in het deel dat Greunshiem verhuurt aan Talant ook vier bewoners van Talant positief getest. Om verdere verspreiding van het virus een halt toe te roepen is besloten Greunshiem voorlopig te sluiten voor bezoek.

Greunshiem voorlopig gesloten voor bezoek
Omdat er op meerdere afdelingen besmettingen zijn is er onvoldoende zicht op de verspreiding van het virus. Bovendien zijn we extra voorzichtig omdat in Friesland de Britse variant, die extra besmettelijk is, is opgedoken. Daarom hebben we in overleg met de GGD en de Specialist Ouderengeneeskundige van KwadrantGroep besloten Greunshiem voorlopig te sluiten. Dit betekent dat de locatie vanaf vrijdag 15 januari om 19.00 uur gesloten is voor bezoek. Tijdens deze periode verblijven alle bewoners in quarantaine op hun eigen appartement. Alle bewoners van Greunshiem worden donderdag 21 januari 2021 getest. De bewoners met corona worden op hun eigen appartement beschermd verpleegd.

Dagbesteding Oorizon blijft vooralsnog open
De dagbesteding van Oorizon, voor doven en slechthorenden, blijft vooralsnog geopend. De bezoekers maken gebruik van een eigen ingang en het zit gevestigd in een apart deel van Greunshiem.

Beschermen van bewoners, bezoek en medewerkers
We beseffen dat dit een heftig bericht is. Voor nu is dit de beste manier om het coronavirus een halt toe te roepen en bewoners, bezoek en medewerkers te beschermen. Vanzelfsprekend hebben wij in deze situatie extra aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van Greunshiem.

Zodra er geen nieuwe besmettingen binnen Greunshiem meer worden vastgesteld kunnen de genomen maatregelen worden versoepeld. Hierover is regelmatig contact met de GGD en de Specialist Ouderengeneeskundige van KwadrantGroep.