Week van de medezeggenschap: meedenken vanuit belang cliënt

Elkaar echt zien’ is het thema van de week van de medezeggenschap die dit jaar van 4 tot en met 8 oktober is. Voor bewoners en cliënten van KwadrantGroep is de medezeggenschap via de cliëntenraden van groot belang. De leden van de cliëntenraden denken mee vanuit het perspectief van bewoners en cliënten. Belangrijk werk dat de kwaliteit van de zorg ten goede komt!

In de afgelopen coronaperiode bleek maar weer hoe waardevol het werk van de cliëntraden is. De leden hebben meegedacht over maatregelen bij corona-uitbraken in locaties. De stem van bewoners en hun naasten werd zo gehoord en dat was belangrijk voor de kwaliteit van de zorg én de kwaliteit van leven van bewoners.

Dichtbij en goed op de hoogte van wat er speelt
Bij KwadrantGroep is een overkoepelende Centrale Cliënten Raad, de CCR. Daarnaast hebben woonzorglocaties een eigen ‘lokale’ cliëntenraad en ook regio’s in de thuiszorg hebben een cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden staan dichtbij bewoners en cliënten en zijn goed op de hoogte van wat er speelt. Er is regelmatig contact met het management.

Een cliëntenraad heeft leden nodig die dossiervreters zijn en graag meedenken over beleid en zaken die spelen. Maar er zijn ook leden nodig die graag op locatie zijn en contacten onderhouden met cliënten en hun naasten. Dat vult elkaar mooi aan en zo kunnen cliëntenraden meedenken over beleid, jaarplannen en de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraden betekenen niet alleen veel voor bewoners maar zijn ook een belangrijke gesprekspartner en ‘meedenker’ voor het management.

Bijdragen aan de kwaliteit van de zorg
Iets voor een ander doen, maatschappelijk betrokken zijn en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg. Dat zijn vaak redenen waarom iemand lid wordt van een cliëntenraad. “Je levenservaring omzetten naar bestuurlijke mantelzorg”, vult Jaap-Jan Bouman van de Centrale Cliëntenraad van KwadrantGroep aan. “Met aandacht en affiniteit de zorg voor ouderen ondersteunen en inspireren bij hun kwaliteit van leven, daar doe je het voor.”

Er is plek voor nieuwe leden!
In de lokale cliëntenraden van Elkander, De Friese Wouden en Palet is plek voor nieuwe leden! Wilt u meepraten, meedenken en meedoen? Kijk voor meer informatie eens op deze pagina (www.kwadrantgroep.nl/over-kwadrantgroep/clientenraad ).

U kunt ook een mail sturen naar centraleclientenraad@kwadrantgroep.nl , dan wordt er contact met u opgenomen. Graag in de mail uw naam en contactgegevens noteren.