Website Netwerk Dementie Fryslân live

Op www.netwerkdementiefryslan.nl staat informatie over dementie en wat een gespecialiseerde casemanager doet. Er staan ook verschillende verhalen van casemanagers en mensen met dementie op de website en per gemeente wordt aangegeven welke zorgaanbieders gespecialiseerd casemanagement dementie aanbieden.

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Bij het netwerk zijn alle gespecialiseerde casemanagers dementie aangesloten die bij KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Meriant en ZuidOostZorg werken. Het netwerk faciliteert casemanagers dementie in hun dagelijkse werk zodat zij lokaal een sterk netwerk op kunnen bouwen rondom de cliënt met dementie en hun naasten. Alles met maar één doel: de best mogelijke, persoonsgerichte zorg in Fryslân voor mensen met dementie en hun omgeving.

Meer informatie

Bekijk hier de animatie van Netwerk Dementie Fryslân >>

Voor meer informatie, neem contact op met Marije Effing (ketenregisseur) via info@netwerkdementiefryslan.nl