Voorspellen dat iemand verhoogde kans heeft op doorligplekken, kan dat?

Op basis van wiskundige modellen voorspellen dat iemand verhoogde kans heeft op decubitus, oftewel doorligplekken. Kan dat? Ja, dat kan, concludeert onderzoeker Olav Gruppen bij KwadrantGroep. Al blijft het menselijk oog altijd een belangrijke rol spelen.  

Olav Gruppen studeert wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het leek hem mooi om de wereld van wiskunde te verbinden met de wereld van de zorg. Niet een onbekend terrein voor hem. “Naast mijn moeder, tantes en zusje, werkt ook mijn nicht in de zorg. Je zou haast kunnen zeggen ‘de halve familie’. Ik wil met mijn onderzoek bij KwadrantGroep graag een bijdrage leveren aan de zorg; want voorkomen dat iemand ziek wordt, is beter dan iemand genezen.”

Wat heb je onderzocht?
“Ik heb onderzocht of het mogelijk is op basis van gegevens uit het ECD, het elektronisch cliëntdossier, te voorspellen wie risico heeft op doorligwonden. Daarbij heb ik alleen gekeken naar de gegevens die in het ECD zijn genoteerd door zorgprofessionals van KwadrantGroep. Het blijkt dat aan de hand van vijf waardes (parameters) in het ECD een betrouwbaar model gemaakt kan worden waardoor we kunnen voorspellen of iemand doorligplekken gaat ontwikkelen. Wat ook naar voren komt is dat het ECD complex is. Er staan veel vragen op verschillende plekken en dat is niet handig. Helemaal niet als je analyses wilt maken. Het ECD zou simpeler kunnen, waardoor het voor zorgprofessionals makkelijker wordt om het in te vullen. Nu kost dat vaak veel tijd.”

Stel we gaan met dit model werken. Wat betekent dit dan concreet?
“Als je verzorgende bent en je komt bij een cliënt binnen, dan open je het zorgplan. Als daar een vinkje staat bij pas op, deze cliënt heeft een verhoogd risico op doorligplekken, dan ben je daar extra alert op. Het wiskundige model bepaalt op basis van de ingevulde gegevens in het ECD of er een vinkje getoond moet worden. Dat het vinkje aan staat betekent niet dat iemand daadwerkelijk ziek wordt. Het betekent alleen dat er een verhoogd risico is. De beslissing om iets te doen blijft altijd bij jou. Het is net als met autorijden. Je maakt zelf beslissingen, maar het dashboard met informatie over snelheid, toerental en lichtjes die eventueel knipperen, helpen daarbij. Zo moet je dit ook zien. Je hebt extra informatie om beslissingen te nemen.”

En nu? Hoe gaat het verder?
“De uitkomsten zijn zo veelbelovend dat we een vervolgonderzoek gaan doen. Het onderzoek van nu is gebaseerd op getallen. In het vervolgonderzoek ga ik kijken of er in de tekstvelden in het ECD voldoende gerapporteerd wordt om op basis daarvan meer voorspellingen te doen. Bijvoorbeeld als het gaat om ondergewicht. Als het antwoord nee is, dan moeten we kijken of er op een andere manier gerapporteerd kan worden waardoor we betere analyses kunnen maken. De tekstvelden in het ECD worden vaak goed en trouw ingevuld. Als dat helpt om analyses te maken en als we daarmee problemen of ziektes kunnen voorkomen, dan zou dat fantastisch zijn.”