Voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht

KwadrantGroep heeft voormalig woonzorgcentrum Spiker in Ternaard verkocht aan Jellema Estate uit Dokkum. Inmiddels heeft de overdracht bij de notaris plaatsgevonden. Het plan van Jellema Estate voor Spiker voldoet aan de voorwaarde van KwadrantGroep om bij de herbestemming van Spiker ruimte te bieden aan de plannen om de maatschappelijke functie voor Ternaard en de omliggende dorpen te behouden, zoals in het visiedocument ‘De Vaart in Ternaard’ is vastgelegd. Omdat de biedingen voldoen aan deze voorwaarde heeft KwadrantGroep de locatie Spiker verkocht aan de hoogste bieder.

Lees meer over de verkoop op de website van Ternaard.nu.