Verpleeghuisbewoners KwadrantGroep met booster gevaccineerd

Bewoners van verpleeghuislocaties van KwadrantGroep hebben woensdag 1 december de boostervaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Het gaat om bewoners van KSW Bilgaard, KSW Camminghaburen, Parkhoven en Swettehiem in Leeuwarden, Berchhiem in Burgum, Ienhoarnstate in Menaam, Petterhústerstate in Stiens en Talma Hûs in Feanwâlden.

Vier vaccinatieteams van KwadrantGroep hebben rond de 350 bewoners gevaccineerd. De vaccinaties zijn door GGD Fryslân op de locaties ‘afgeleverd’, waarna de vaccinatieteams van start konden gaan. De vaccinatieteams bestaan uit drie medewerkers, een ondersteuner, toediener en een arts. 

Voorbereiding door team van medewerkers
Bij de voorbereiding van de vaccinaties is een team van medewerkers van KwadrantGroep betrokken. Vooral de registratie van wie wel en niet gevaccineerd wil worden en de medische status van bewoners vergt veel tijd. Ook deze keer is de projectgroep er weer in geslaagd dit voor elkaar te krijgen.

Volgende vaccinatieronde
Bewoners van ‘spikkellocaties’, waar de huisarts (deels) hoofdbehandelaar is, krijgen hun boosterprik over een paar weken. Het gaat dan om bewoners van in totaal 17 locaties.