Tijdelijk minder thuiszorg in meerdere regio’s KwadrantGroep

Het is elk jaar weer een uitdaging om de roosters voor de vakantieperiode in de thuiszorg rond te krijgen. Vanwege de afgelopen coronaperiode en opnieuw meer besmettingen, was het dit jaar extra ingewikkeld. Met hulp van vakantiekrachten, extra inhuur van medewerkers en flexibiliteit van collega’s, is het grotendeels gelukt om de roosters rond te krijgen. Helaas heeft KwadrantGroep toch moeten besluiten om bij een aantal thuiszorgteams de niet noodzakelijke ondersteuning en zorg, zoals wassen en douchen, af te schalen omdat het niet lukt de personele bezetting rond te krijgen.

Dit betekent dat een kleine honderd cliënten tijdelijk minder vaak ondersteuning en zorg krijgen. De betreffende cliënten zijn hier persoonlijk over geïnformeerd en er zijn afspraken met hen gemaakt. Uiteraard vragen we waar dat kan, familie en naasten om bij te springen. 

Veiligheid en continuïteit van zorg
Uitgangspunt bij het afschalen van zorg is veiligheid van de cliënt en zorgcontinuïteit: de noodzakelijke, essentiële en complexe zorg moet doorgaan. Niet noodzakelijke zorg, zoals bijvoorbeeld wassen of douchen, kan minder vaak gedaan worden zonder dat dit de zorgcontinuïteit aantast. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een cliënt bij wie de thuiszorg meerdere keren per week langskomt voor het toedienen van medicatie, katheterzorg en douchen de komende tijd nog wel de noodzakelijke zorg krijgt, maar minder vaak gewassen wordt. 

Afschalen van de zorg is het laatste wat we willen, maar voor een korte periode verantwoord. Onze zorgmedewerkers spannen zich tot het uiterste in om de cliënten zo goed mogelijk te verzorgen en te verplegen. We hopen dat deze periode van afschalen van zorg zo kort mogelijk duurt.

Geen cliëntenstop
Het deels afschalen van de zorg betekent niet dat we een cliëntenstop hebben. Cliënten die noodzakelijke zorg nodig hebben, blijven we aannemen. We gaan binnen KwadrantGroep en eventueel ook in overleg met collega-organisaties kijken hoe we deze nieuwe cliënten gaan inplannen.

Vragen? Stel ze gerust.
Als u hierover vragen heeft, dan kunt u terecht bij het speciale telefoonnummer dat hiervoor beschikbaar is: 088 - 512 7222