Studenten brengen leren en samenwerken in praktijk

Als je werkt in de sector van zorg en welzijn, trek je vaak samen op met collega’s van andere organisaties. Zorg is breed. Dus: waarom al niet starten met die samenwerking tijdens de opleiding? Twee jaar geleden zijn het Friesland College, NHL/Stenden, De Friese Wouden (thuiszorg) en Caleidoscoop (welzijn) begonnen met project ‘integraal werken’. Dit schooljaar is er weer een groep enthousiaste studenten van start gegaan.

Studenten van zowel hbo- als mbo-verpleegkunde, verzorgende IG, social work en pedagogiek lopen stage bij De Friese Wouden of Caleidoscoop in Heerenveen. In drie workshops komt de hele groep samen, leren de studenten elkaar kennen en werken ze aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Na de workshops gaan de studenten - begin van dit jaar - in groepjes aan de slag met een thema. Hierin draait het steeds om samenwerking tussen zorg en welzijn. Een stagiaire van De Friese Wouden die bijvoorbeeld een hulpvraag krijgt van een cliënt die eenzaam is, maakt met een student in een welzijnsstage van Caleidoscoop een passend traject. Doel is dan iets te bedenken waardoor de cliënt zich minder eenzaam voelt. Als eenzaamheid een groter probleem is in de wijk, kan het ook breder opgepakt worden.

Tot mooie oplossingen komen

De studenten kijken elk vanuit hun eigen perspectief en opleiding, maar werken samen om tot een mooie oplossing te komen. Dat is volgens Amerins Miedema, docent omgangskunde bij het Friesland College, de kracht van deze nieuwe manier van werken en leren in de praktijk. “Je ziet dat het resultaat oplevert. De studenten leren elkaars vakgebied kennen en begrip voor elkaar te hebben. Je moet tegenwoordig goed kunnen netwerken en daar worden deze studenten zich al heel snel van bewust. Ik vind het mooi om te zien dat ze tijdens de projectperiode veel bereiken.”

Voor Leonie Hettinga, docent zorg en welzijn bij het Friesland College, is het wijkgericht denken belangrijk in dit project. “Deze studenten leren te handelen als ze iets tegenkomen in de wijk waar ze werken. Ze worden zich ervan bewust dat signaleren van bijvoorbeeld eenzaamheid bij hun werk hoort. Of een heel persoonlijk probleem, bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Als je de route naar een andere organisatie kent, pak je zoiets veel sneller samen op en is de bewoner daar ook sneller en beter mee geholpen.”

Samenwerking sectoren zorg en welzijn

Volgens Pietsje Stoelwinder, wijkverpleegkundige van De Friese Wouden, is dit project een mooi voorbeeld van hoe zorg en welzijn met elkaar kunnen samenwerken. “Vanuit de eigen professie werken de stagiaires aan een thema. Een verzorgende IG let op andere dingen achter de voordeur dan een stagiaire welzijn. Tijdens de opleiding worden deze studenten heel praktisch voorbereid op hun toekomst. Want als ze werken in zorg en welzijn, wordt ook van hen verwacht dat ze breder kijken en gezamenlijk oplossingen zoeken.”

Aan de slag!

Na gezamenlijke startbijeenkomsten in de sporthal van het Friesland College in Heerenveen (zie foto) gaan de studenten met elkaar in groepjes aan de slag. De thema’s worden opgesteld en voor problemen wordt gezamenlijk een oplossing gezocht én die wordt uitgevoerd. De resultaten van de thema’s worden aan het eind van het schooljaar tijdens een bijeenkomst gepresenteerd.