Pilot multidisciplinaire triage in Friesland goed van start

In juli startte in Friesland het pilotproject Multidisciplinaire Triage. Het moet ervoor zorgen dat huisartsenposten, thuiszorgorganisaties en op termijn ook ambulancezorg en GGZ gezamenlijk zorgvragen gaan beoordelen. Tijdens de pilot komen zorgvragen iedere zaterdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur centraal binnen bij het Triagecentrum van Dokterswacht Friesland. Dat leverde in de eerste weken al veel zorgvragen op die direct konden worden afgehandeld door de wijkverpleging van De Friese Wouden (KwadrantGroep), Thuiszorg Het Friese Land en Antonius, zonder bezoek van de huisarts.

Het doel is duidelijk: snel passende zorg kunnen bieden met zo weinig mogelijk onnodige belasting van het acute zorgnetwerk. Triagisten met kennis van de verschillende disciplines coördineren de beste vervolgroute voor een zorgvraag.

Robin Hagenauw, projectleider bij Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN), vertelt: “We zijn nu een paar weekenden bezig met de pilot en je ziet het effect als je de juiste mensen bij elkaar zet. Al in het eerste weekend werden vijf zorgvragen door de triagisten direct doorverwezen naar de wijkverpleging. Hier hoefde dus geen huisarts meer bij de patiënt langs, wat direct leidt tot ontlasting van de drukbezette huisarts.”

Ander direct voordeel van een gezamenlijke triage is de onderlinge samenwerking. Robin: “Je hebt korte lijnen en bent continu met elkaar in gesprek en daardoor leer je meer van elkaars werkzaamheden.”

Tijdens de pilot onderzoeken de organisaties wat de effecten zijn van multidisciplinaire triage in Friesland en hoe je dat in de regio het beste kunt organiseren. Het project loopt hiermee vooruit op de plannen vanuit het Integraal Zorgakkoord om vanaf 2025 in heel het land regionale zorgcoördinatie centra (zcc’s) op te zetten voor betere coördinatie van de acute zorg.

Afia Tutuhatunewa van Dokterswacht Friesland vertelt hoe de pilot er in de praktijk uit zal gaan zien.

“Het is de bedoeling dat er uiteindelijk eenduidig getrieerd gaat worden. Nu heeft iedere organisatie nog een eigen triage, dat moet in de nieuwe opzet efficiënter worden uitgevoerd.”

De eerste stap is meer met de wijkverpleging samenwerken, aldus Afia. “Dat gaat dan niet alleen om het doorzetten van een kathetervraag, maar je écht afvragen of iets thuiszorg of huisartsenzorg is. De huisarts vraagt nadrukkelijk om verlaging van de werkdruk, dus laten we niet altijd en overal een huisarts inzetten. Overleg met thuiszorgcollega’s, stel vragen, word nieuwsgierig naar elkaars werkveld; dat is waar het om gaat.”

De pilot loopt nu enkele weken en de eerste ervaringen zijn dus zeer positief. We houden u op de hoogte van het vervolg!