Pilot in Leeuwarden: acute respijtzorg als het thuis niet meer gaat

Stel jouw mantelzorger valt onverwachts uit. Dan heb je acuut een probleem. Wie neemt de zorg over? Je bent dan aangewezen op respijtzorg. Maar dit is in acute situaties geen oplossing, omdat het tijd kost om dit bij de gemeente aan te vragen. Daarom start in de gemeente Leeuwarden een pilot met acute respijtzorg. KwadrantGroep stelt hiervoor bedden beschikbaar in De Hofwijck.

In het kort komt het hier op neer: Als er voor iemand intramurale opvang nodig is vanwege acute uitval van de mantelzorger, dan kan een inwoner van de gemeente Leeuwarden tijdelijk terecht in De Hofwijck. Zónder tussenkomst of indicatiestelling van de gemeente. En zonder dat de huisarts heel veel telefoontjes moet plegen voordat er een oplossing is. Voorheen belde de huisarts het ELV loket. Als na triage bleek dat het ging om uitval van een mantelzorger, dan ging het om respijtzorg en werd de huisarts doorverwezen naar de gemeente. Daar was vaak geen passende oplossing. Nu mag het ELV loket ook respijtzorg indiceren, waardoor de huisarts ontlast wordt.

Een win-winsituatie dus. Voor de cliënt en de mantelzorger, omdat er veel sneller een oplossing is. Voor de huisarts, omdat die veel efficiënter kan doorverwijzen. En ook voor de zorgorganisaties die bij het ELV-loket betrokken zijn. Iemand krijgt acuut een plek en achteraf wordt bekeken of het respijtzorg is. Als dat zo is, dan betaalt de gemeente Leeuwarden de rekening, omdat respijtzorg onder de Wmo valt. 

Samenwerking levert mooie dingen op
De pilot acute respijtzorg laat zien dat samenwerking mooie dingen kan opleveren, zegt projectleider Barbara Lengkeek van KwadrantGroep. “Mantelzorgers zijn vaak op leeftijd en kwetsbaar. Als zij plotseling uitvallen, dan kan familie de zorg voor iemand niet altijd overnemen. Bij uitval van de mantelzorger is er dus een andere oplossing nodig. Het aanvragen van respijtzorg bij de gemeente kost tijd en die tijd is er vaak niet. Nu kan via het ELV-loket snel een tijdelijke plek geregeld worden. Als de situatie thuis weer stabiel is, gaat de cliënt terug. Als blijkt dat dat geen optie is, dan bekijken we of er een intramurale plek beschikbaar is.”   

Bij succes volgen er meer gemeenten
De pilot is op 1 september gestart en is een initiatief van zorgverzekeraar De Friesland, de gemeente Leeuwarden, Amaryllis, het ELV loket  en de zorginstellingen die bij het ELV-loket betrokken zijn: KwadrantGroep, Noorderbreedte, Alliade, ZuidOostZorg en Patyna. Voorlopig kunnen alleen cliënten uit de gemeente Leeuwarden gebruik maken van acute respijtzorg. Als de pilot een succes is, volgen meer gemeenten.