Oplevering woonlocatie IenhoarnState

Vanaf juni 2020 is intensief gewerkt aan de verbouw van het voormalige gemeentehuis van Menaam tot IenhoarnState: een moderne woonlocatie met dertig appartementen voor mensen met dementie. Vrijdag 19 maart is deze prachtige locatie overgedragen aan KwadrantGroep.

Inrichten pand
Begin april wordt het meubilair geleverd en worden de ruimten ingericht, met als uitgangspunt persoonsgerichte zorg. Dit komt terug in de indeling van de algemene ruimtes, de appartementen, de kleuren, inrichting en de fysieke omgeving. Door het toepassen van domotica (moderne zorgalarmering) en het anders organiseren van de zorg worden bewoners gestimuleerd zich vrij te bewegen en een plek op te zoeken waar zij zich comfortabel voelen.

Intrek bewoners
De huidige bewoners van KSW Nij Statelân gaan op 3 mei verhuizen. Een week later kunnen de eerste nieuwe bewoners in IenhoarnState komen wonen. Van mei tot en met september zal sprake zijn van een gefaseerde instroom, eind september zullen alle appartementen naar verwachting bewoond zijn.

Rondleiding en officiële opening
De naasten van bewoners en medewerkers krijgen de komende weken een rondleiding op IenhoarnState. Daarnaast willen we de buurt/direct omwonenden in april ook gelegenheid bieden een kijkje te nemen voordat de bewoners hun intrek nemen. Hopelijk kan in de zomer een officiële opening plaatsvinden als de situatie rondom corona dit toelaat.

Meer weten? Kijk op onze website: www.paletgroep.nl/wonen-bij-ons/ienhoarnstate