Mondkapjes weer verplicht voor medewerkers en bezoek

Vanaf donderdag 15 juli 2021 geldt in alle woonzorglocaties van KwadrantGroep opnieuw een mondkapjesplicht. KwadrantGroep heeft dit besloten omdat het aantal coronabesmettingen in Fryslân toeneemt en de nieuwe deltavariant van het virus onvoorspelbaar is.

In Fryslân is het risiconiveau wat coronabesmettingen betreft gestegen naar ‘ernstig’. Omdat wij in onze locaties te maken hebben met kwetsbare bewoners, hebben we bekeken wat we kunnen doen om het virus buiten de deur te houden. Het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje voor zowel bezoekers als medewerkers helpt om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom is besloten dat per 15 juli 2021 opnieuw de mondkapjesplicht in te voeren. 

Ook thuiszorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen dragen tijdens hun werk een mondneusmasker. 

Bezoek is welkom - houd afstand en draag een mondkapje
Behalve het dragen van een mondkapje, gelden er (voor nu) geen beperkingen voor bezoek. Familie en naasten blijven welkom. Bezoek hoeft zich bij binnenkomst ook niet te registreren. Wij vragen bezoek een eigen mondkapje mee te nemen. We hopen met deze maatregel onze bewoners, onze medewerkers en bezoek zoveel mogelijk te beschermen. Ook vragen bezoek 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Het naleven van deze regel is er belangrijk bij het voorkomen van besmettingen.